Про порядок введення в дію Закону України "Про основи містобудування"
Постанова Верховної Ради України від 16.11.19922781-XII
Документ 2781-XII, поточна редакція — Прийняття від 16.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про основи містобудування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 52, ст.684 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про основи містобудування"
( 2780-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) застосовуються
чинні акти в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Доручити Президенту України до 1 лютого 1993 року привести
видані ним правові акти у відповідність з цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України до 1 березня 1993 року: внести до Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
основи містобудування" ( 2780-12 ); привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом,
а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами державної виконавчої влади України їх
нормативних актів, що суперечать зазначеному Закону; відповідно до компетенції Уряду розробити і затвердити
нормативні акти, що випливають із Закону України "Про основи
містобудування" ( 2780-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 листопада 1992 року
N 2781-XIIвгору