Документ 278/2013, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2013

Указ
Президента України

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня


ТОЛОЧКА
Петра Петровича

-

директора Інституту археології Національної академії наук України, члена Президії НАН України, доктора історичних наук, академіка НАН України, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня


ГУРЖІЯ
Андрія Миколайовича

-

віце-президента Національної академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, м. Київ


ЯКИМЕНКА
Юрія Івановича

-

першого проректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктора технічних наук


Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня


ГАЛАЯ
Віктора Миколайовича

-

директора державного підприємства "Центральне конструкторське бюро машинобудування "Донець", м. Луганськ


ПТУШИНСЬКОГО
Юрія Григоровича

-

головного наукового співробітника Інституту фізики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м. Київ


РОМАНЕНКО
Аліну Михайлівну

-

завідувача лабораторії державної установи "Інститут урології Національної академії медичних наук України", доктора медичних наук, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня


БОНДАРЕВА
Бориса Володимировича

-

завідувача кафедри Донецького національного університету, доктора фізико-математичних наук


ДУБЕНЦЯ
Віталія Георгійовича

-

завідувача кафедри Чернігівського державного технологічного університету, доктора технічних наук


ЄВТУХА
Миколу Борисовича

-

академіка-секретаря Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м. Київ


ЄФІМЕНКА
Михайла Яковича

-

головного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, Київська область


ОПАНАСЕНКА
Миколу Євдокимовича

-

головного наукового співробітника лабораторії Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, Автономна Республіка Крим


РЖЕБАЄВА
Едуарда Євгеновича

-

ветерана акціонерного товариства "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", м. Суми


РОШКА
Володимира Гавриловича

-

завідувача кафедри Ужгородського національного університету, кандидата біологічних наук


Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня


ЛЯХОВИЧ
Галину Іванівну

-

декана Калуського факультету Тернопільського національного економічного університету, кандидата наук з державного управління, Івано-Франківська область


РАСТРИГІНУ
Аллу Миколаївну

-

завідувача кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора педагогічних наук


Присвоїти почесні звання:


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"


КУЧМІ
Ірині Юріївні

-

старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України", кандидату медичних наук, м. Харків


ЛОБОДІ
Володимиру Васильовичу

-

завідувачеві відділу акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут гірничої механіки імені М.М. Федорова", кандидату технічних наук, м. Донецьк


СОКОЛОВСЬКОМУ
Івану Івановичу

-

провідному науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України "Трансмаг", кандидату фізико-математичних наук, м. Дніпропетровськ


УСЕНКУ
Михайлу Васильовичу

-

доцентові Луцького національного технічного університету, кандидату технічних наук


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"


ВАЩЕНКУ
В’ячеславу Андрійовичу

-

завідувачеві кафедри Черкаського державного технологічного університету, доктору технічних наук


ВИРОВОМУ
Валерію Миколайовичу

-

завідувачеві кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктору технічних наук


ВОВЧЕНКУ
Олександру Івановичу

-

директорові Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України, доктору технічних наук, м. Миколаїв


ВОЛОДІНУ
Сергію Анатолійовичу

-

генеральному директорові акціонерного товариства "Інститут інноваційного провайдингу Національної академії аграрних наук України", доктору економічних наук, м. Київ


ГІРШМАНУ
Михайлу Мойсейовичу

-

професорові кафедри Донецького національного університету, доктору філологічних наук


ГНЕСІНУ
Георгію Гдалевичу

-

головному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України, доктору технічних наук, м. Київ


ГРИНЕВИЧУ
Олександру Йосиповичу

-

директорові державної наукової установи "Державний центр інноваційних біотехнологій", доктору медичних наук, м. Київ


ГУСЯТИНСЬКІЙ
Наталії Альфредівні

-

завідувачеві кафедри Національного університету державної податкової служби України, доктору технічних наук, Київська область


ДМИТРІЄВУ
Сергію Олексійовичу

-

завідувачеві кафедри Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, доктору технічних наук, м. Київ


ЗЕНКІНУ
Анатолію Семеновичу

-

завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну, доктору технічних наук


КВЄТНОМУ
Роману Наумовичу

-

завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук


КІДАЛОВУ
Валерію Віталійовичу

-

завідувачеві кафедри Інституту фізико-математичної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету, доктору фізико-математичних наук, Запорізька область


КІЗІМІ
Володимиру Вікторовичу

-

завідувачеві кафедри Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України, доктору філософських наук, м. Київ


ЛЕВИЦЬКОМУ
Анатолію Павловичу

-

заступникові директора державної установи "Інститут стоматології Національної академії медичних наук України", доктору біологічних наук, м. Одеса


ЛЕВУ
Богдану Івановичу

-

завідувачеві відділу Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м. Київ


ЛУГОВСЬКОМУ
Едуарду Віталійовичу

-

завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м. Київ


МІРОШНИЧЕНКО
Лесі Федорівні

-

професорові кафедри Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктору педагогічних наук, м. Київ


НАСТЮКУ
Василю Яковичу

-

завідувачеві кафедри Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктору юридичних наук, м. Харків


НЕВЛЮДОВУ
Ігорю Шакировичу

-

завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки, доктору технічних наук


ПАВЛЮК
Раїсі Юріївні

-

завідувачеві кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктору технічних наук


ПАТИЦІ
Володимиру Пилиповичу

-

завідувачеві відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м. Київ


ПЕТРОВУ
Петру Петровичу

-

провідному науковому співробітникові Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук


САВЕЛЬЄВУ
Юрію Васильовичу

-

заступникові директора Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, доктору хімічних наук, м. Київ


САСУ
Петру Михайловичу

-

провідному науковому співробітникові Інституту історії України Національної академії наук України, доктору історичних наук, м. Київ


СИЗОВУ
Федору Федоровичу

-

завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м. Київ


СКАЛЬСЬКОМУ
Валентину Романовичу

-

завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України, доктору технічних наук, м. Львів


СОЛОННІКОВУ
Владиславу Григоровичу

-

професорові кафедри Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, доктору технічних наук, м. Київ


ТИХОНОВИЧУ
Вадиму Івановичу

-

головному науковому співробітникові відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України, доктору технічних наук, м. Київ


ФЕДОРОВУ
Олегу Павловичу

-

директорові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, доктору фізико-математичних наук, м. Київ


ЧИГАРЬОВУ
Валерію Васильовичу

-

завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", доктору технічних наук, Донецька область


ШАРИКІНІЙ
Надії Іванівні

-

завідувачеві відділу державної установи "Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м. Київ


ЯКУНІНУ
Віктору Кузьмичу

-

професорові кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктору історичних наук.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 травня 2013 року
№ 278/2013
вгору