Документ 278-IV, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про хід виконання вимог чинного законодавства
та заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів
України, щодо посилення соціального захисту
військовослужбовців, пенсіонерів Збройних Сил
і ветеранів військової служби, членів їхніх
сімей, поліпшення їх пенсійного, медичного,
житлового, транспортного забезпечення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 2, ст.11 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України із
зазначених питань, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
виконання вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України
стосовно соціального захисту військовослужбовців, ветеранів
військової служби, пенсіонерів Збройних Сил та членів їхніх сімей
визнати незадовільною.
2. Верховна Рада України вважає неприпустимими, такими, що
порушують Конституцію України ( 254к/96-ВР ), будь-які спроби
звузити зміст чи обсяги існуючих прав, обмежити або скасувати
встановлені чинним законодавством соціальні та правові гарантії
для військовослужбовців, ветеранів військової служби, пенсіонерів
Збройних Сил і вимагає від Кабінету Міністрів України негайно
скасувати ухвалені ним та підвідомчими йому органами виконавчої
влади нормативно-правові акти, які порушують вимоги Конституції
України.
3. Керуючись положенням статті 17 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) про те, що держава забезпечує соціальний
захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних
Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів
їхніх сімей, Кабінету Міністрів України:
1) посилити вимогливість до органів виконавчої влади, їх
керівників за вирішення всіх питань, пов'язаних із соціальним і
правовим захистом військовослужбовців, ветеранів військової
служби, пенсіонерів Збройних Сил та членів їхніх сімей;
2) забезпечувати в повному обсязі виділення передбачених
Державним бюджетом України асигнувань на вирішення питань,
пов'язаних із соціальним захистом військовослужбовців, ветеранів і
пенсіонерів Збройних Сил, утриманням і розвитком соціальної сфери
Збройних Сил України;
3) невідкладно вжити заходів для виконання міжнародних
зобов'язань України та усунення дискримінації у пенсійному
забезпеченні військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил СРСР,
порівняно з пенсіонерами Збройних Сил України, а також
диспропорцій, що утворилися у пенсійному забезпеченні військових
пенсіонерів залежно від термінів їх звільнення із Збройних Сил
України;
4) активізувати роботу по виконанню Комплексної програми
забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей з метою
зняття гостроти цієї проблеми протягом найближчих двох - трьох
років;
5) забезпечити військовослужбовцям, ветеранам військової
служби, пенсіонерам Збройних Сил компенсацію втрат від невиконання
вимог частини другої статті 62 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) стосовно відшкодування
витрат на санаторно-курортне лікування, оплату житлово-комунальних
послуг, електроенергії, газу і палива внаслідок зупинення дії
встановлених законодавством пільг і соціальних гарантій;
6) забезпечити, як того вимагає Конституція України
( 254к/96-ВР ), доступність медичних послуг і надання безоплатної
медичної допомоги військовослужбовцям, пенсіонерам Збройних Сил,
ветеранам військової служби, членам їхніх сімей та фінансування
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів. Вважати
необхідним збереження в системі Міністерства оборони України
військово-санаторних закладів, призначених для лікування та
оздоровлення військовослужбовців, ветеранів і пенсіонерів Збройних
Сил.
Звернутися до Президента України з проханням скасувати
ухвалені рішення про передачу військових санаторіїв іншим
відомствам;
7) в трьохмісячний термін подати Верховній Раді України
пропозиції про прийняття нових законів та внесення змін до чинних
законів з метою забезпечення реалізації конституційних прав і
свобод, надійного соціального і правового захисту
військовослужбовців, пенсіонерів Збройних Сил і ветеранів
військової служби.
4. Комітету Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони разом з іншими комітетами Верховної Ради
України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством
оборони України, іншими державними органами забезпечити своєчасну
підготовку відповідних законопроектів до розгляду Верховною Радою
України.
Верховна Рада України привертає увагу Кабінету Міністрів
України, усіх державних органів до того, що незадовільне виконання
вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), чинних законів стосовно
соціального і правового захисту військовослужбовців, ветеранів і
пенсіонерів Збройних Сил України створює соціальну напругу у
військовому і ветеранському середовищі, спричиняє зниження
престижу військової служби, авторитету професії захисника
Вітчизни, негативно позначається на рівні боєздатності та
боєготовності військ, обороноздатності і безпеки держави. Таке
становище є неприпустимим і вимагає невідкладного виправлення.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 278-IVвгору