Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії
Постанова Верховної Ради України від 16.11.19922779-XII
Документ 2779-XII, поточна редакція — Редакція від 31.12.1992, підстава - 19-92

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підвищення мінімальних розмірів заробітної
плати і пенсії

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.664 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом КМ
N 19-92 від 29.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 89 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Дію пункту 1 зупинено на підставі Декрету КМ N 19-92 від
29.12.92 ) 1. Установити з 1 листопада 1992 року мінімальну
заробітну плату і пенсію за віком в розмірі 2300 купонів на
місяць.
До мінімального розміру заробітної плати не включаються
доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати.
2. Кабінету Міністрів України, виходячи з нового рівня
мінімальної заробітної плати і пенсії:
переглянути розміри виплат, пов'язаних з рівнем мінімальної
заробітної плати і пенсії, а також стипендій студентам,
аспірантам, докторантам, учням середніх загальноосвітніх і
професійних навчально-виховних закладів;
визначити порядок перерахунку рівнів державних пенсій,
призначених до 1 листопада 1992 року;
збільшити неоподаткований мінімум сум заробітків, одержуваних
громадянами за виконання ними трудових обов'язків і прирівняних до
них доходів, і внести зміни до розмірів заробітків, щодо яких
встановлено прогресивне оподаткування;
переглянути умови призначення та розміри цільової грошової
допомоги громадянам з мінімальними доходами.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 листопада 1992 року
N 2779-XIIвгору