Документ 2776-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.12.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.41 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про запобігання захворюванню на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення" ( 1972-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 35, ст. 235) такі зміни:
1. Статтю 10 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"З метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції через донорську
кров її переливання застосовується лише у випадках, коли таке
медичне втручання є єдиним засобом для врятування життя людини".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою та
викласти її у такій редакції:
"У разі, коли існує реальна загроза життю людини та єдиним
засобом врятування хворого є термінове переливання крові, а
належним чином перевіреної донорської крові немає, за згодою
хворого або його законного представника допускається переливання
крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів.
Якщо усвідомлену згоду хворого або згоду його законного
представника отримати неможливо, рішення про переливання такої
крові приймається консиліумом лікарів, а при неможливості
скликання консиліуму - лікарем, який подає медичну допомогу. Факт
переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням
швидких тестів, та згода хворого або його законного представника
на проведення такого медичного втручання обов'язково письмово
посвідчуються в медичній документації хворого, а зразок цієї
крові терміново надсилається для відповідного лабораторного
дослідження".
2. Частину другу статті 20 виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2776-IIIвгору