Документ 2773-XII, поточна редакція — Прийняття від 13.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Перше Травня Гребінківського
району Полтавської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст. 666 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Перше Травня Гребінківського району
Полтавської області колишнє найменування Сербинівка.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 листопада 1992 року
N 2773-XIIвгору