Документ 277-IV, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про хід реформування Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 4 )

Заслухавши й обговоривши інформацію Кабінету Міністрів
України про хід реформування Збройних Сил України, Верховна Рада
України відмічає: заходи щодо реформування і розвитку Збройних Сил
України, що здійснюються, не повною мірою забезпечують вирішення
головного завдання - створення мобільних, оптимальних за
чисельністю, озброєних сучасною технікою і професійно
підготовлених, всебічно забезпечених і не занадто обтяжливих для
суспільства Збройних Сил України, здатних виконувати
конституційний обов'язок - забезпечувати захист суверенітету і
територіальної цілісності України, її недоторканність, дати відсіч
можливому агресору. Рекомендації, схвалені Верховною Радою України
за підсумками проведених у червні 1999 року парламентських слухань
з питань реформування Збройних Сил України, Кабінетом Міністрів
України не були виконані.
Недостатніми темпами вдосконалюється організаційна структура
Збройних Сил України. Протягом останніх років на оборону
спрямовується бюджетних асигнувань менше половини від мінімально
необхідних потреб. До того ж і вони виділяються не в повному
обсязі. Через це небезпечних масштабів набуває деградація
військово-технічного потенціалу Збройних Сил України. Армія
практично не одержує нових зразків бойової техніки і озброєння,
хоча більша частина їх видів вичерпала технічний ресурс, що в
найближчі 3-5 років може призвести до втрати Збройними Силами
України боєздатності. Це тим більш неприпустимо тому, що
вітчизняні науковці, конструктори, проектанти, колективи
підприємств оборонно-промислового комплексу здатні створювати і
виробляти найсучасніші літаки, бронетанкове,
ракетно-артилерійське, навігаційне та інше озброєння, високоточну
зброю, засоби протиповітряної оборони, управління і зв'язку.
Невирішеність багатьох соціальних проблем, передусім низький
рівень грошового забезпечення, незабезпеченість житлом,
незадовільні побутові умови значної частини громадян, які
перебувають на службі у Збройних Силах України, членів їхніх
сімей, прийняття Верховною Радою України ряду законів, видання
Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів, якими - на
порушення Конституції України - обмежуються чи скасовуються
встановлені законами соціальні гарантії, намагання замінити їх так
званою адресною допомогою негативно позначаються на престижності
військової служби, спричиняють велику плинність офіцерських
кадрів.
Знижується рівень освіти і фізичної підготовки нового
армійського поповнення. Зростає захворюваність військовослужбовців
строкової служби і офіцерського складу. Вкрай низьким є рівень
грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять службу
за контрактом, що дискредитує контрактну систему комплектування
Збройних Сил України.
Серйозну загрозу створює наявність у країні великої кількості
боєприпасів, переробка і утилізація яких здійснюються недостатніми
темпами.
Потрібні більш енергійні зусилля для реалізації надлишкових
запасів військової техніки та озброєння, що має бути важливим
джерелом надходження коштів для реалізації програм реформування і
розвитку Збройних Сил України.
Вважаючи становище, в якому опинилися Збройні Сили України,
таким, що потребує вжиття негайних і рішучих заходів з метою
підвищення обороноздатності держави, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Кабінету Міністрів України щодо реалізації програм
реформування Збройних Сил України визнати незадовільною. Кабінету
Міністрів України забезпечити належне виконання вимог Конституції
України стосовно забезпечення обороноздатності і національної
безпеки України, соціального захисту громадян України, які
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших
військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
2. З метою виправлення становища, що склалося у цій життєво
важливій сфері, вважати за необхідне переглянути програми
реформування і розвитку Збройних Сил України і всієї Воєнної
організації держави з урахуванням кардинальних змін, які
відбуваються у геополітичній обстановці, нових викликів і загроз,
реального стану Збройних Сил України, необхідності забезпечення
надійного захисту національних інтересів України, її безпеки і
обороноздатності, маючи на увазі уточнити структуру, чисельність
Збройних Сил України, інших військових формувань, строки їх
скорочення, переходу на контрактну систему комплектування.
3. Кабінету Міністрів України:
у ході виконання Державного бюджету України на
поточний ( 2905-14 ) і 2003 роки, при розробці проектів Державного
бюджету України на наступні роки забезпечувати повне виконання
вимог законодавства щодо фінансування потреб оборони, програм
реформування і розвитку Збройних Сил України. Вжити заходів для
більш ефективного використання можливостей поповнення коштів
шляхом реалізації військової техніки, озброєнь, які випускаються
підприємствами оборонно-промислового комплексу України, та
надлишкового військового майна. Прискорити затвердження Державної
програми розвитку озброєння та військової техніки, а також
розробку Мобілізаційного плану України;
вжити вичерпних заходів щодо відновлення в повному обсязі
незнижуваного запасу матеріальних засобів, необхідних для
гарантованого забезпечення потреб оборони країни, належної бойової
та мобілізаційної готовності військ (сил);
невідкладно розглянути питання стосовно використання
військових містечок, баз, арсеналів, сховищ, ресурсів, які
вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, вжити
рішучих заходів щодо припинення фактів безгосподарності,
розкрадання майна та забезпечення нормального функціонування
систем життєзабезпечення у колишніх військових містечках.
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін розглянути
проблеми міст та інших населених пунктів, де дислокуються
розформовувані в процесі реформування Збройних Сил України
військові частини, і затвердити програму їх вирішення, маючи на
увазі насамперед забезпечення роботою і житлом
військовослужбовців, які звільняються з військової служби.
Про проведену роботу інформувати Верховну Раду України в
січні і липні 2003 року.
5. Вважати найважливішими завданнями Кабінету Міністрів
України реалізацію вимоги, закріпленої у статті 17
Конституції України ( 254к/96-ВР ), про те, що держава забезпечує
соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у
Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також
членів їхніх сімей, забезпечення працевлаштування, соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, які в процесі
реформування звільняються з лав Збройних Сил України.
Верховна Рада України вважає неприпустимими будь-які спроби
обмежити чи ліквідувати - на порушення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) - встановлені законодавством соціальні
гарантії для військовослужбовців, ветеранів війни і праці,
воїнів-інтернаціоналістів, інших категорій громадян.
6. У зв'язку з переходом на контрактну систему комплектування
Збройних Сил України Кабінету Міністрів України забезпечити
широку, цілеспрямовану підготовку юнаків до виконання
конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни відповідно до
Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді, затвердженої Указом Президента України від 25
жовтня 2002 року ( 948/2002 ).
7. З питань, які згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР )
потребують законодавчого врегулювання, Кабінету Міністрів України,
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і
оборони разом з іншими комітетами Верховної Ради України внести на
розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції.
Вважати за доцільне прискорити прийняття Закону України про
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 277-IVвгору