Документ 276_060, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.12.2001

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 
ФЕДЕРАЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,
ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК НІМЕЧЧИНИ
Спільна заява
Державного комітету ядерного регулювання України
та Федерального міністерства навколишнього
середовища, охорони природи та безпеки
ядерних установок Німеччини про продовження
співробітництва в галузі ядерної безпеки
діючих українських атомних електростанцій
та в галузі поводження з відходами

Дата підписання: 06.12.2001 Дата набуття чинності: 06.12.2001
Державний комітет ядерного регулювання України та Федеральне
міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки
ядерних установок Німеччини домовились про продовження
двостороннього співробітництва в галузі поліпшення ядерної безпеки
діючих українських атомних електростанцій та в галузі поводження з
відходами. Це співробітництво здійснюється на основі та в
продовження вже існуючого та як реалізація Угоди з питань, що
становлять взаємний інтерес у зв'язку з ядерно-технічним та
радіаційним захистом від 10 червня 1993 року ( 276_023 ), що була
підписана Урядами обох країн, а також у зв'язку із спільними
Заявами, зробленими під час українсько-німецьких консультацій на
вищому рівні у 1999 році в Києві та у 2000 році у Лейпцигу.
Це співробітництво зосереджуватиметься на завданнях, які є, з
точки зору обох органів ядерного регулювання, першочерговими для
забезпечення та зміцнення ядерної безпеки діючих АЕС та тих АЕС,
що знаходяться на стадії зняття з експлуатації, а також при
поводженні з відходами та забезпеченні радіаційної безпеки.
Головними напрямами цього співробітництва є:
1. Ядерна безпека діючих АЕС:
- оцінка проведених заходів модернізації з усунення недоліків
у відповідності до вимог безпеки;
- проведення аналізів безпеки (в аспекті ядерної фізики,
термогідравліки, властивостей захисної оболонки, процедур
управління аваріями, систем управління, протипожежної безпеки);
- підтримка діяльності органів ядерного регулювання при
оцінці звітів з безпеки, особливо аналізів аварій.
2. Передача методології з оцінки та забезпечення ядерної
безпеки:
- підвищення кваліфікації персоналу органів ядерного
регулювання та експертів, що працюють за їх завданнями;
- подальша розробка ядерно-нормативної документації;
- вимоги до звітів з безпеки;
- нормативні акти для органів ядерного регулювання з оцінки
звітів з безпеки та обґрунтувань безпеки;
- вимоги до процедур з управління аваріями;
- заходи внутрістанційного управління аваріями;
- проведення періодичних перевірок безпеки та заходи з
модернізації, що вживаються за їх результатами;
- аналіз та оцінка досвіду експлуатації та розробка і
реалізація необхідних подальших заходів.
3. Поводження з відходами:
- ліцензування та нагляд у процесі зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС;
- ліцензування та нагляд при виконанні заходів з приведення в
безпечний стан об'єкта "Укриття".
Для реалізації цієї Заяви до кінця 2001 року на рівні
експертів Державного науково-технічного центру ядерної та
радіаційної безпеки та Товариства з безпеки установок та реакторів
буде розроблена детальна програма співробітництва на період
2002-2004 років та надана відповідним органам ядерного регулювання
- Державному комітету ядерного регулювання України та Федеральному
міністерству навколишнього середовища, охорони природи та безпеки
ядерних установок Німеччини для погодження.
Київ, 6 грудня 2001 року
За Державний комітет За Федеральне міністерство
ядерного регулювання навколишнього середовища,
України охорони природи та безпеки
ядерних установок Німеччини
Вадим Грищенко Сімоне Пробст
Голова Державного Парламентський державний
комітету ядерного секретар
регулювання України
(підпис) (підпис)вгору