Документ 276_043, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2017, підстава - 276_503-17

             Спільна заява 
про співробітництво між Міністерством юстиції України
та Федеральним міністерством юстиції Федеративної
Республіки Німеччина
{ Щодо втрати чинності Спільної заяви див. Заяву
( 276_503-17 ) від 13.03.2017 }

Дата підписання: 06.12.2001 Дата набуття чинності: 06.12.2001
Міністерство юстиції України та Федеральне міністерство
юстиції Федеративної Республіки Німеччина, іменовані надалі
"Сторонами", намагаючись покращити розуміння відповідного правоустрою,
правових норм та інституцій у сфері юстиції, виходячи з переконання, що тим самим буде внесено вклад у
поглиблення та розвиток співробітництва в галузі права та
зміцнення контактів між установами в галузі юстиції, роблять таку заяву:
1. Сторони мають намір в рамках їхніх повноважень сприяти
співробітництву в галузі права, насамперед законодавства,
управління органами юстиції, діяльності закладів юстиції,
підготовки суддів та інших правників, а також правової допомоги. 2. Задля досягнення цієї мети Сторони будуть підтримувати
обмін текстами із сфери законодавства та судочинства, а також
іншими документами, які стосуються діяльності та структур,
віднесених до їхнього кола повноважень, взаємний обмін досвідом та
проведення зустрічей спеціалістів, а також співпрацюватимуть при
здійсненні заходів з навчання та підвищення кваліфікації. 3. В рамках співробітництва передбачено узгодження Сторонами
тем та порядку здійснення конкретних проектів. 4. Сторони назвуть представників з організації цієї співпраці
і сприяння розвитку зв'язків у галузі юстиції. 5. Узгодження заходів з боку Федерального міністерства
юстиції Федеративної Республіки Німеччина буде здійснюватися
шляхом залучення Німецького Фонду з міжнародного правового
співробітництва. Міністерство юстиції України в межах компетенції
підтримуватиме діяльність Німецького Фонду з міжнародного
правового співробітництва. 6. Сторони домовлятимуться про здійснення погоджених спільних
заходів лише у разі фінансової, кадрової та організаційної
можливості. 7. Сторони регулярно в узгоджені терміни аналізуватимуть
розвиток співробітництва і, в разі необхідності, доповнюватимуть
вищезгадані напрямки співробітництва.
Вчинено в м. Києві 6 грудня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Міністерство юстиції За Федеральне міністерство
України юстиції Федеративної
Республіки Німеччинавгору