Документ 276_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.12.2017
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2020. Подивитися в історії? )

УГОДА
(у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення"


Дата підписання:

20.12.2017
31.01.2018


Дата набрання чинності для України:

02.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

№ 414/23-196/50-151

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Федеративної Республіки Німеччина в Україні та має честь підтвердити отримання вербальної ноти Посольства № 336/2017 від 20 грудня 2017 року такого змісту:

"Посольство Федеративної Республіки Німеччина засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України і має честь запропонувати пролонгацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення", укладеної 4 березня 2015 року та 28 липня 2015 року (далі - Базова угода 2015), з такими змінами:

1. Пункт 1 Базової угоди 2015 доповнити реченням 2 такого змісту: "У 2018 і 2019 бюджетних роках Німецька Договірна Сторона на основі майбутніх договорів про виконання проектів між зазначеними в пункті 2 організаціями-виконавцями проектів та українськими партнерами надасть додаткові кошти, що не підлягають поверненню, у розмірі до 8 мільйонів євро.".

2. У пункті 2 Базової угоди 2015 слова "Інституту ім. Роберта Коха (RKI)" замінити словами "Інституту мікробіології Бундесверу (IMB), Інституту здоров’я тварин ім. Фрідріха Льофлера (FLI), Інституту тропічної медицини ім. Бернгарда Нохта (BNITM), Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ)".

Посольство
Федеративної Республіки Німеччина в Україні
м. Київ

3. Пункт 3 Базової угоди 2015 доповнити реченням 2 такого змісту: "Персонал, залучений у рамках договорів про виконання проектів, є фахівцями в розумінні статті 7 Рамкової угоди.".

4. У пункті 7 Базової угоди 2015 слова "відряджених фахівців GRS, RKI та BBK" замінити словами "відряджених фахівців із зазначених у пункті 2 організацій-виконавців проектів".

5. Пункт 8 Базової угоди 2015 доповнити реченням 2 такого змісту: "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснює державну реєстрацію проектів безкоштовно та без затримки відповідно до законодавства України, яка є підставою для реалізації права на одержання пільг, передбачених Рамковою угодою.".

6. У пункті 9 Базової угоди 2015 слова "діє до кінця 2017 року" замінити словами "діє до 31 грудня 2019 року".

7. Цю Угоду укладено українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Якщо Кабінет Міністрів України заявить про свою згоду з наведеними у пунктах 1-7 пропозиціями Уряду Федеративної Республіки Німеччина, ця вербальна нота та нота-відповідь Міністерства Закордонних Справ України, у якій буде висловлено згоду Кабінету Міністрів України, становитимуть Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення", укладеної 4 березня 2015 року та 28 липня 2015 року, яка набере чинності з дати надходження ноти-відповіді Міністерства Закордонних Справ України.

Посольство Федеративної Республіки Німеччина користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ України запевнення у своїй вельми високій повазі.".

Міністерство Закордонних Справ України має честь повідомити про згоду Кабінету Міністрів України із зазначеними вище пропозиціями та підтвердити, що вербальна нота Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні № 336/2017 від 20 грудня 2017 року та ця вербальна нота-відповідь Міністерства Закордонних Справ України становитимуть Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення", укладеної 4 березня 2015 року та 28 липня 2015 року.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Федеративної Республіки Німеччина в Україні запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, 31 січня 2018 року


Посольство
Федеративної Республіки Німеччина
Київ

№ справи: Wiss-1-466.32/1-CBRN
(прохання вказувати при відповіді)

Вербальна нота № 336/2017

Посольство Федеративної Республіки Німеччина засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України і має честь запропонувати пролонгацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення", укладеної 4 березня 2015 року та 28 липня 2015 року (далі - Базова угода 2015), з такими змінами:

1. Пункт 1 Базової угоди 2015 доповнити реченням 2 такого змісту: "У 2018 і 2019 бюджетних роках Німецька Договірна Сторона на основі майбутніх договорів про виконання проектів між зазначеними в пункті 2 організаціями-виконавцями проектів та українськими партнерами надасть додаткові кошти, що не підлягають поверненню, у розмірі до 8 мільйонів євро.".

2. У пункті 2 Базової угоди 2015 слова "Інституту ім. Роберта Коха (RKI)" замінити словами "Інституту мікробіології Бундесверу (IMB), Інституту здоров’я тварин ім. Фрідріха Льофлера (FLI), Інституту тропічної медицини ім. Бернгарда Нохта (BNITM), Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ)".

Міністерство закордонних справ України -
Управління генерального секретаріату -
м. Київ

3. Пункт 3 Базової угоди 2015 доповнити реченням 2 такого змісту: "Персонал, залучений у рамках договорів про виконання проектів, є фахівцями у розумінні статті 7 Рамкової угоди.".

4. У пункті 7 Базової угоди 2015 слова "відряджених фахівців GRS, RKI та BBK" замінити словами "відряджених фахівців із зазначених у пункті 2 організацій-виконавців проектів".

5. Пункт 8 Базової угоди 2015 доповнити реченням 2 такого змісту: "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснює державну реєстрацію проектів безкоштовно та без затримки відповідно до законодавства України, яка є підставою для реалізації права на одержання пільг, передбачених Рамковою угодою.".

6. У пункті 9 Базової угоди 2015 слова "діє до кінця 2017 року" замінити словами "діє до 31 грудня 2019 року".

7. Цю Угоду укладено німецькою та українською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Якщо Кабінет Міністрів України заявить про свою згоду з наведеними у пунктах 1-7 пропозиціями Уряду Федеративної Республіки Німеччина, ця вербальна нота та нота-відповідь Міністерства закордонних справ України, у якій буде висловлено згоду Кабінету Міністрів України, становитимуть Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення", укладеної 4 березня 2015 року та 28 липня 2015 року, яка набере чинності з дати надходження ноти-відповіді Міністерства закордонних справ України.

Посольство Федеративної Республіки Німеччина користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству закордонних справ України запевнення у своїй вельми високій повазі.

м. Київ, 20 грудня 2017 рокувгору