Документ 276-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.03.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 березня 2010 р. N 276
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 147

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників деяких
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7,
ст. 360, N 50, ст. 3318) такі зміни:
абзац другий підпункту 2 виключити;
у підпункті 2-2:
в абзаці першому слова "(питання гуманітарної і соціальної
політики)" замінити словами "(питання гуманітарного, соціального
та науково-інноваційного розвитку)";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"головою Комісії з організації діяльності технологічних
парків та інноваційних структур інших типів;".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42вгору