Податковий кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2019, підстава - 129-IX
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 2628-VIII. Подивитися в історії? )


256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров’яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

 

1

2140,44

1829,34

914,46

19,92

 

2

1529,21

1306,50

653,69

14,51

 

3

1223,63

1045,74

522,41

11,76

 

4

918,09

783,60

392,04

8,18

 

5

611,18

522,90

261,65

6,35

Бархат, горіх

 

1

1333,64

1140,83

570,41

19,92

 

2

953,46

814,86

407,43

14,51

 

3

761,94

651,90

325,98

11,76

 

4

571,76

488,93

245,34

8,18

 

5

381,60

325,98

162,96

6,35

Груша, кизил, явір

 

1

1070,21

915,39

457,26

19,92

 

2

764,60

653,21

326,91

14,51

 

3

611,18

522,90

261,65

11,76

 

4

459,05

392,54

196,47

8,18

 

5

305,60

262,11

131,28

6,35

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

799,91

683,15

341,34

19,92

 

2

571,76

487,64

243,50

14,51

 

3

456,35

389,79

194,70

11,76

 

4

343,64

291,98

145,80

8,18

 

5

228,17

195,57

97,82

6,35

Каштан, дуб корковий

 

1

666,84

570,41

285,26

19,92

 

2

476,70

407,43

203,69

14,51

 

3

381,60

325,98

162,96

11,76

 

4

286,61

244,46

122,27

8,18

 

5

190,14

162,96

82,38

6,35

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

535,08

456,35

229,10

19,92

 

2

381,60

325,98

162,96

14,51

 

3

304,22

260,78

130,37

11,76

 

4

228,17

195,57

97,82

8,18

 

5

153,42

131,75

66,08

6,35

Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

400,71

342,23

171,09

19,92

 

2

286,61

244,46

122,27

14,51

 

3

228,17

195,57

97,82

11,76

 

4

172,56

146,66

74,25

8,18

 

5

115,47

97,82

48,90

6,35

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

133,08

114,06

57,08

10,89

 

2

95,10

81,51

40,77

7,20

 

3

76,04

65,21

32,61

6,35

 

4

57,08

48,90

24,50

4,55

 

5

38,03

32,61

16,31

3,65

Другий пояс лісів

Самшит

 

1

1813,05

1549,58

775,05

16,31

 

2

1294,26

1106,88

553,23

11,76

 

3

1036,26

885,48

443,67

8,99

 

4

776,79

664,13

332,27

7,20

 

5

518,76

442,76

221,84

4,55

Бархат, горіх

 

1

1135,37

971,04

485,31

16,31

 

2

810,74

693,96

346,77

11,76

 

3

649,14

554,16

277,08

8,99

 

4

486,18

418,31

207,32

7,20

 

5

324,56

278,43

138,53

4,55

Груша, кизил, явір

 

1

905,85

774,12

387,51

16,31

 

2

647,84

552,74

277,08

11,76

 

3

518,76

442,76

221,84

8,99

 

4

388,44

332,75

166,53

7,20

 

5

259,47

221,36

110,43

4,55

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

681,80

581,27

291,59

16,31

 

2

486,18

415,55

207,32

11,76

 

3

388,44

332,75

166,53

8,99

 

4

291,98

249,83

124,95

7,20

 

5

194,21

165,72

83,30

4,55

Каштан, дуб корковий

 

1

567,74

486,18

243,50

16,31

 

2

406,07

347,70

173,85

11,76

 

3

324,56

278,43

138,53

8,99

 

4

243,17

207,81

104,10

7,20

 

5

161,61

138,53

69,71

4,55

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

453,63

387,08

193,74

16,31

 

2

323,27

277,08

137,63

11,76

 

3

259,47

221,36

110,43

8,99

 

4

194,21

165,72

83,30

7,20

 

5

129,05

111,41

55,29

4,55

Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

340,88

290,63

145,80

16,31

 

2

243,17

207,81

104,10

11,76

 

3

194,21

165,72

83,30

8,99

 

4

145,37

124,95

62,45

7,20

 

5

97,82

82,80

41,64

4,55

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

112,71

96,39

47,99

8,99

 

2

81,51

69,26

34,44

6,35

 

3

65,21

55,62

28,10

5,42

 

4

48,90

42,09

20,85

4,55

 

5

32,61

27,20

14,51

2,72.

{Пункт 256.3 статті 256 в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017, № 2628-VIII від 23.11.2018}

256.4. Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.

256.5. Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.

256.6. Розподіл лісів за поясами:

256.6.1. до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і лісів гірської зони Львівської області;

256.6.2. до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області.

256.7. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища) виходячи з нижчезазначеної відстані між центром кварталу і найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини залізницею:

Розряди

1

2

3

4

5

Відстань, кілометрів

до 10

10,1-25

25,1-40

40,1-60

60,1 і більше

Відстань (пряма) від центру кварталу (урочища) до нижнього складу або пункту відвантаження деревини залізницею визначається за картографічними матеріалами і коригується залежно від геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами:

у лісах з рівнинним рельєфом - 1,1;

у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30 відсотків площі яких зайнято болотами, - 1,25;

у лісах з гірським рельєфом - 1,5.

Пунктом відвантаження деревини залізницею вважається пункт (залізнична станція, роз’їзд), у якому дозволено здійснення такої операції, незалежно від наявності на ньому відповідних складів.

256.8. Зміна розподілу лісів за розрядами здійснюється у разі:

256.8.1. закриття діючих або відкриття нових пунктів (залізничних станцій чи роз’їздів) відвантаження деревини;

256.8.2. виявлення порушення установленого порядку розподілу лісів за розрядами.

256.9. До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура (у верхньому перетині без кори) діаметром від 25 сантиметрів і більше, до середньої - діаметром від 13 до 24 сантиметрів, до дрібної - діаметром від 3 до 12 сантиметрів.

До дров’яної деревини належать сортименти, які можна використовувати для технологічних потреб, а також не придатні для промислової переробки (дрова паливні).

На дров’яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховується рентна плата за результатами фактичної заготівлі у розмірі 70 відсотків установлених підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті ставок рентної плати за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.

Ставки рентної плати за ділову і дров’яну деревину липи встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті без урахування кори, а за дров’яну деревину решти лісових порід - з корою.

За ліквід з крони встановлюється рентна плата у розмірі 40 відсотків, а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків ставок рентної плати за дров’яну деревину відповідної лісової породи.

На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування ставки рентної плати знижуються на 20 відсотків, а заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування) - на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються за кожною ставкою рентної плати окремо.вгору