Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про внесення доповнень
до Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Передати поданий Генеральною прокуратурою України проект
Закону України про внесення доповнень до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України на попередній розгляд
і висновок комісіям Верховної Ради України з питань правопорядку
та боротьби із злочинністю та у питаннях законодавства і
законності.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 жовтня 1992 року
N 2754-XII