Документ 2753-XI, перша редакція — Прийняття від 18.08.1986
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1986, N 35, ст. 750 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 211-1 такого змісту:
"С т а т т я 211-1. Виготовлення або розповсюдження творів,
що пропагують культ насильства і
жорстокості
Виготовлення, розповсюдження, демонстрація або зберігання з
метою розповсюдження чи демонстрації кіно- і відеофільмів або
інших творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до
трьохсот карбованців, з конфіскацією творів і засобів їх
виготовлення і демонстрації".
2. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини,
передбачені статтею 211-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
цифри "210 - 212" замінити цифрами "210, 211, 211-1, 212".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 18 серпня 1986 р.
N 2753-XIвгору