Документ 275/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 07.07.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Острога Рівненської області
до категорії міст обласного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.215 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Острог Рівненської області до категорії міст
обласного підпорядкування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 липня 1995 року
N 275/95-ВРвгору