Документ 2749-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про молодіжні та дитячі громадські організації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.125 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про молодіжні та дитячі
громадські організації" ( 281-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 1, ст. 2; 2006 р., N 50, ст. 501) такі зміни:
1) у статті 5:
а) у частині четвертій слова "не перевищує третину" замінити
словами та цифрами "не перевищує 10 відсотків";
б) частину п'яту виключити;
2) частину третю статті 7 виключити;
3) статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування -
ініціатори розроблення державної цільової програми розміщують на
своєму офіційному веб-сайті проекти концепцій державних цільових
програм, які стосуються дітей та молоді, а також розглядають
пропозиції до них від молодіжних та дитячих громадських
організацій у порядку, визначеному законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2749-VIвгору