Документ 2744-III, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 5, ст. 31 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт "к" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192;
1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35,
ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46,
N 30, ст. 143) після слів "Інститут монокристалів" доповнити
словом "Вуглемаш".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10,
ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32,
ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10,
ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260, N 35,
ст. 283; 2001 р., N 7, ст. 36, N 20, ст. 96, N 23, ст. 144) після
слів "Інститут монокристалів" доповнити словом "Вуглемаш".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 2001 року
N 2744-IIIвгору