Документ 2741-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.01.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав споживачів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.123 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "з моменту передання йому" замінити словами "не рахуючи дня купівлі".
 
     2. У Законі України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
 
     1) абзац другий частини першої статті 9 доповнити словами "якщо триваліший строк не оголошений продавцем";
 
     2) пункт 1 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
 
     "1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2741-VIвгору