Документ 2741-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 02.12.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.01.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав споживачів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.123 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "з моменту передання йому"
замінити словами "не рахуючи дня купівлі".
2. У Законі України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
1) абзац другий частини першої статті 9 доповнити словами
"якщо триваліший строк не оголошений продавцем";
2) пункт 1 частини першої статті 23 викласти в такій
редакції:
"1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених
частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною
третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі
вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї
продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2741-VIвверх