Документ 274-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 4572-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 25, ст.240 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст. 375) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

3. Частину другу статті 7, частини першу і другу статті 8
Закону України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361;
1997 р., N 11, ст. 89) доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
4. Статтю 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) доповнити пунктом 13 такого
змісту:
"13) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 274-VIвгору