Документ 274-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 4572-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 25, ст.240 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
     "забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

 
     3. Частину другу статті 7, частини першу і другу статті 8 Закону України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361; 1997 р., N 11, ст. 89) доповнити абзацом такого змісту:
 
     "забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
 
     4. Статтю 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
     "13) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 274-VIвгору