Документ 2738-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 9 Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю"
щодо слідчих підрозділів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.120 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 9 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 358; 2010 р., N 4, ст. 34) такі зміни:
1) абзац другий пункту 6 виключити;
2) у пункті 7:
в абзаці першому слова "слідчі підрозділи" виключити;
абзац другий виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2738-VIвгору