Документ 2738-IV, перша редакція — Прийняття від 06.07.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про аудиторську діяльність"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.434 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243) такі зміни:
 
     частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
     "Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України";
 
     у першому реченні частини другої статті 12 слова "громадяни України" замінити словами "фізичні особи";
 
     частину третю статті 14 доповнити словами "здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг";
 
     у статті 24:
 
     частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
     "6) аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності";
 
     доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам, акціонерам забороняється втручатися у практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит";
 
     частину першу статті 30 доповнити словами "та за дії, що впливають на незалежність аудитора".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Частину першу статті 364 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
     "1. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України".

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2738-IVвгору