Документ 2730-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.10.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції
про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм
і організацій мовлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про охорону інтересів
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
( 995_763 ), вчиненої 26 жовтня 1961 року в м. Римі (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2730-III
____________
* Додається до оригіналу.вгору