Про утворення Комітету з економічних реформ
Указ Президента України від 26.02.2010273/2010
Документ 273/2010, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - 701/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }
Про утворення Комітету з економічних реформ
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 355/2010 ( 355/2010 ) від 17.03.2010 }

З метою впровадження системних економічних реформ, що
спрямовані на вихід із фінансової та економічної кризи,
забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови
зростання добробуту її населення, відповідно до пункту 28
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Комітет з економічних реформ (далі - Комітет) як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 355/2010 ( 355/2010 ) від 17.03.2010 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 355/2010 ( 355/2010 ) від 17.03.2010 }

4. Призначити АКІМОВУ Ірину Михайлівну - Першого заступника
Глави Адміністрації Президента України - виконавчим секретарем
Комітету.
5. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий
строк проект Положення про Комітет з економічних реформ та
пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження
в установленому порядку до його складу керівників відповідних
державних органів, представників профільних комітетів Верховної
Ради України, провідних вітчизняних та іноземних фахівців, у тому
числі експертів міжнародних організацій, консалтингових та
аудиторських компаній.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 26 лютого 2010 року
N 273/2010вгору