Документ 273-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до Закону України
"Про Єдиний митний тариф"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 25, ст.239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1997 р., N 20, ст. 144) такі зміни:
1) частину другу статті 8 після абзацу третього доповнити
новим абзацом такого змісту:
"до товарів, що походять з України, застосовуються пільгові
ставки ввізного мита, визначені Митним тарифом України".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
2) пункт "є" частини першої статті 19 викласти в такій
редакції:
"є) товари, що походять з митної території України (за
винятком товарів за кодами згідно з Українською класифікацією
товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701, 1702, 1703,
1704, 1806 та 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00,
2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90 ( 2371а-14 ); товарів,
що вироблені на територіях, де запроваджено митний режим
спеціальної митної зони; товарів, вироблених в митному режимі
переробки на митній території України з давальницької сировини
іноземного замовника) і ввозяться назад на цю територію в митному
режимі реімпорту, а також товари іноземного походження, які
вивозяться назад за межі митної території України в незмінному
стані".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 273-VIвгору