Документ 273-94-п, поточна редакція — Прийняття від 29.04.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 1994 р. N 273
Київ
Про передачу майна, що перебуває
у комунальній власності, до
загальнодержавної власності

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти пропозиції обласних Рад народних депутатів про
безоплатну передачу майна підприємств і організацій до
загальнодержавної власності з віднесенням їх до сфери управління
міністерств і відомств згідно з додатком. Передачу здійснити у порядку, передбаченому постановою Ради
Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 ( 285-80-п ) "Про
порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій, установ,
будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст.43), з наступним
повідомленням про це органів державної статистики, податкових і
фінансових органів.
2. Установити, що підприємства і організації, майно яких
передається до загальнодержавної власності згідно з додатком до
цієї постанови, зберігають у 1994 році відносини з бюджетом, що
були на момент передачі їхнього майна.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.25

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1994 р. N 273
ПЕРЕЛІК
майна підприємств, установ і
організацій, що передаються з комунальної
до загальнодержавної власності
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування підприємств і | Міністерства, відомства, до організацій, майно яких передається | сфери управління яких пере- | даються підприємства, уста- | нови і організації ————————————————————————————————————————————————————————————————— Житомирська область
Черняхівське державне комунальне Мінчорнобиль
ремонтно-будівельне підприємство
побутового обслуговування
(смт Черняхів)
Житомирська обласна школа Мінсільгосппрод
управління сільським господарством
(м.Житомир)
Полтавська область
Державне майно, орендоване Фонд державного майна *)
підприємством "Полтавський орендний
міськмолокозавод" (м.Полтава)
Державне підприємство Зіньківський Мінсільгосппрод
молочний завод (м.Зіньків)
Державне підприємство Кременчуцький Мінсільгосппрод
міський молочний завод
——————————————————— *) Передаються функції орендодавця майна

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору