Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2002273
Документ 273-2002-п, поточна редакція — Редакція від 11.05.2005, підстава - 342-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2002 р. N 273
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 50;
1998 р., N 4, ст. 143, N 17, ст. 627; 2001 р., N 47, ст. 2073)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2002 р. N 273
ЗМІНИ,
що вносяться в додаток до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548
( 1548-96-п )
1. У пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням
зовнішньоторговельних та транзитних вантажів у морських і річкових
портах (причалах), та збори і плати за послуги, що надаються
суднам закордонного плавання у морських та річкових портах
(причалах) України";
в абзаці п'ятому слова "міжміських, міжобласних" замінити
словами "міжміських міжобласних";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і
пасажирів у аеропортах України (посадку-зліт повітряного судна,
обслуговування пасажирів у аеровокзалі, наднормативну стоянку
повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки)";
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Держкомзв'язку за погодженням з Мінекономіки встановлює
тарифи:
на основні послуги електрозв'язку, які надаються на території
України, та послуги міжнародного зв'язку;
на універсальні послуги поштового зв'язку, які надаються на
території України, та послуги міжнародного зв'язку;
на приймання й доставку вітчизняних періодичних друкованих
видань за передплатою".
3. У пункті 12:
абзаци третій - шостий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно
абзацами третім - шостим;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення
прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких
прав;
тарифи на ритуальні послуги, необхідні для поховання".
4. В абзаці третьому пункту 14 слова "міжміському,
внутрішньообласному", "територіально-виробничими об'єднаннями
автомобільного транспорту" замінити відповідно словами
"міжміському внутрішньообласному", "Мінтрансом".

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 342
( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )вгору