Документ 272/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції
"Пам'ятати. Відродити. Зберегти"

З метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді,
виховання у молодих громадян поваги до національних історичних і
культурних цінностей та реалізації молодіжних ініціатив у трудовій
сфері п о с т а н о в л я ю:
1. Провести у 2009-2015 роках Всеукраїнську молодіжну акцію
"Пам'ятати. Відродити. Зберегти" (далі - Всеукраїнська акція).
2. Кабінету Міністрів України затвердити до 1 червня
2009 року план заходів з організації та проведення Всеукраїнської
акції, передбачивши, зокрема:
проведення серед учнівської та студентської молоді освітньої,
інформаційної роботи з вивчення, популяризації національної
історії та культурної спадщини, ознайомлення з об'єктами
культурної спадщини місцевого значення;
залучення учнів та студентів до науково-дослідної, пошукової
діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та
культури свого рідного краю;
організацію відвідування учнівською та студентською молоддю
екскурсійних, туристичних маршрутів місцями, пов'язаними з
історією та культурою українського народу, походів шляхами
військової слави;
забезпечення захисту, збереження, утримання та відповідного
використання об'єктів пам'яток культурної спадщини, зокрема,
проведення необхідних ремонтних і реставраційних робіт таких
об'єктів, залучення в установленому порядку учнівської і
студентської молоді до виконання дослідних та відповідних
охоронних робіт на територіях історико-культурних, етнографічних,
природних заповідників, парків, музеїв, меморіальних комплексів
тощо;
сприяння встановленню у визначеному законодавством порядку
закладами науки, освіти та культури, громадськими організаціями
шефства над об'єктами культурної спадщини з метою забезпечення їх
збереження;
впорядкування й облаштування місць, пов'язаних з історією та
культурою українського народу, зокрема, поховань невідомих
солдатів, братських могил, меморіалів і об'єктів, що увічнюють
перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;
проведення робіт із благоустрою територій об'єктів пам'яток
історії та культури, облаштування закладів культури у населених
пунктах;
організацію та проведення щорічних конкурсів на кращу
науково-дослідну, творчу роботу (фотографія, живопис, література,
тематична екскурсія тощо) з історії та культури свого населеного
пункту;
формування за участю молодіжних центрів праці, молодіжних
громадських організацій та органів самоврядування студентської і
учнівської молоді молодіжних трудових загонів для участі у заходах
Всеукраїнської акції.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити розвиток мережі та підтримку діяльності
молодіжних центрів праці;
розробити та затвердити регіональні плани заходів, пов'язаних
з організацією та проведенням Всеукраїнської акції.
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки і проведення
Всеукраїнської акції.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 квітня 2009 року
N 272/2009вгору