Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 травня 1985 р. N 272-р
Київ

Довести до відома міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів
СРСР розпорядженням від 25 квітня 1985 р. N 850:
1) Встановила, що студентам, пенсіонерам та іншим особам, що
залучаються як тимчасові працівники для обслуговування
XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у м. Москві, крім
окладу (ставки) за займаною посадою (виконуваною роботою) в період
підготовки і проведення фестивалю, але не більш як за два місяці,
виплачується винагорода залежно від умов праці і якості роботи в
розмірі до 50 процентів окладу (ставки) в розрахунку на місяць.
Порядок і умови виплати вказаної винагороди доручено визначити
Держкомпраці СРСР і Мінфіну СРСР.
2) Надала право міністерствам і відомствам дозволяти
керівникам підприємств і організацій, на які покладено
обслуговування XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів,
збільшувати на строк до двох місяців постійним працівникам,
безпосередньо зайнятим обслуговуванням фестивалю, діючі розміри
премій, але не більш як на 50 процентів.
3) Встановила, що виплата винагороди і підвищення розмірів
премій, передбачених пунктами 1 і 2 зазначеного розпорядження,
провадяться в установленому порядку за рахунок фонду матеріального
заохочення, фонду підприємства (організації), а при його
відсутності або недостатності - фонду заробітної плати.
Дозволила міністерствам і відомствам, а також всесоюзним і
республіканським промисловим об'єднанням та іншим органам
господарського управління спрямовувати на зазначені цілі кошти з
централізованих фондів матеріального заохочення і резервів по цих
фондах.
4) Дозволила підприємствам, установам і організаціям, на які
покладено обслуговування фестивалю, приймати в 1985 році на роботу
по обслуговуванню фестивалю і робочого апарату Комісії по
проведенню Міжнародного року молоді в СРСР пенсіонерів за старістю
на строк до 6 місяців, з виплатою їм пенсії в повному розмірі з
тим, щоб загальна сума пенсії і заробітку не перевищувала
300 крб. на місяць.
5) Поширила на працівників торгівлі, громадського харчування
і перекладачів, які командируються в м. Москву на строк до двох
місяців для обслуговування учасників фестивалю, почесних гостей,
журналістів і туристів, умови матеріального забезпечення,
передбачені пунктом 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 13 червня
1978 р. N 468.
Рада Міністрів СРСР постановою від 13 червня 1978 р. N 468
(пункт 19) встановила, що працівникам автомобільного транспорту,
які командируються до м. Москви для обслуговування Олімпійських
ігор 1980 року, зберігається на період їх командировки
середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи і
виплачується замість командировочних 75 процентів середнього
заробітку.
6) Встановила, що оплата праці викладачів курсів по
підготовці окремих категорій працівників торгівлі, громадського
харчування і побутового обслуговування (буфетників, офіціантів,
касирів та інших), а також викладачів курсів по підготовці
перекладачів провадиться за місячними ставками заробітної плати,
передбаченими постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
24 грудня 1976 р. N 1057 (таблиця 1 додатка N 1).
Дозволено залучати штатних викладачів вузів для викладацької
роботи на курсах по підготовці перекладачів на умовах погодинної
оплати з учбовим навантаженням, яке не перевищує 360 годин на рік.
Строки підготовки перекладачів встановлюються Мінвузом СРСР за
погодженням з ЦК ВЛКСМ.
7) Доручила Мінвузу СРСР, Міністерству охорони здоров'я СРСР
Міншляхів, Мінсільгоспу СРСР, Держпрофосвіті СРСР, Спорткомітету
СРСР, Мінвузу РРФСР, Міністерству охорони здоров'я РРФСР,
Міносвіти РРФСР розробити і за погодженням з Мінфіном СРСР і
ЦК ВЛКСМ затвердити тимчасові штати гуртожитків, в яких будуть
розміщені учасники культурної і спортивної програм та
обслуговуючий персонал, що прибувають на фестиваль.
Дозволила міністерствам і відомствам, які забезпечують
обслуговування учасників фестивалю, залучати тимчасових
працівників гуртожитків на строк до двох місяців понад ліміти
чисельності та фонду заробітної плати працівників, затверджені цим
міністерствам і відомствам на 1985 рік.
Встановлено, що додаткові витрати, пов'язані з оплатою праці
тимчасових працівників гуртожитків, провадяться за рахунок коштів
ЦК ВЛКСМ.
8) Прийняла пропозицію ЦК ВЛКСМ про організацію на період
проведення XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів
харчування працівників штабів готелей, гуртожитків, аеропортів,
вокзалів та інших об'єктів фестивалю (в межах до 4 тисяч чоловік)
з розрахунку 2 крб. 60 коп. на одного чоловіка на добу строком до
10 днів.
Зазначені витрати провадяться за рахунок коштів ЦК ВЛКСМ.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Інд. 26