Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи, Форма типового документа від 25.04.2018272-р
Документ 272-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 квітня 2018 р. № 272-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1. Затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;

розробити та подати до 20 листопада 2018 р. Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2019 рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

у місячний строк розробити, видати та подати Державному комітетові телебачення і радіомовлення відомчі правові акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;

подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державному комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про виконання плану заходів;

подати до 1 листопада ц. р. Державному комітетові телебачення і радіомовлення пропозиції до проекту плану заходів на 2019 рік.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 272-р

ПЛАН
заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання

I. Утворення консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України - Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1. Забезпечення контролю та координації роботи з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо утворення Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

II квартал

II. Підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, що існують у рамках співпраці з ЄС

2. Проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості громадян України щодо питань європейської інтеграції у частині:
провадження підприємницької діяльності

1) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг

Держкомтелерадіо

II квартал


2) проведення інформаційної кампанії

Держкомтелерадіо

II-III квартали

освітніх і наукових преференцій

3) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг

Держкомтелерадіо
МІП
МОН
МЗС
Національна академія наук (за згодою)

II квартал


4) проведення інформаційної кампанії

Держкомтелерадіо

III-IV квартали

підтримки розвитку сфери культури

5) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг

Держкомтелерадіо
МІП
Мінкультури
МЗС

II квартал


6) проведення інформаційної кампанії

Держкомтелерадіо

III-IV квартали


7) залучення громадських об’єднань, засобів масової інформації і рекламних агентств до здійснення заходів у рамках інформаційних кампаній

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

протягом року


8) виготовлення тематичної інформаційної продукції (відео-, візуальної, друкованої) та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних телеканалів, у соціальних мережах, громадських місцях

Держкомтелерадіо
МІП
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС

протягом року

3. Забезпечення створення та функціонування веб-порталу “Україна-ЄС”

1) запуск веб-порталу, розробленого відповідно до проекту міжнародної технічної допомоги ЄС “Асоціація для тебе”

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)

II квартал


2) розроблення механізму підтримки порталу “Асоціація для тебе”

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)

протягом року


3) розміщення банерів веб-порталу “Україна-ЄС” на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України, на сайті Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

II-III квартали

4. Розміщення на веб-порталі “Україна-ЄС” інформації про можливості в рамках виконання програм ЄС, надання допомоги ЄС для України, а також оголошень про проведення конкурсів проектів та вимог до підготовки заявок та проектів, які можуть брати участь у таких конкурсах

1) забезпечення подання інформації Секретаріатові Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) для наповнення сторінки веб-порталу “Україна-ЄС” про програми допомоги ЄС для України

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

протягом року

III. Підвищення рівня поінформованості громадян України стосовно європейської інтеграції України та залучення громадян України до процесу комунікації у сфері європейської інтеграції

5. Висвітлення стану виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), зокрема, за напрямами імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію, а також проведення секторальних реформ та адаптації законодавства України до стандартів ЄС

1) оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

протягом року

2) оприлюднення даних інформаційної системи з виконання Угоди про асоціацію “Пульс Угоди”

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)

II-IV квартали

3) підготовка рекомендацій для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо:
успішних місцевих практик із запровадження стандартів ЄС;
проведення реформ в Україні в рамках імплементації Угоди про асоціацію з їх роз’ясненнями та аналізом;
історії успіху українського бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у Європі та світі;

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції)

II квартал


4) поширення серед державних органів рекомендацій для врахування під час розроблення заходів щодо комунікації у сфері європейської інтеграції

Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції), центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

II квартал


5) розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України візуальної інформації (інфографік, візуальних пояснювальних матеріалів), за допомогою якої у простій та доступній формі роз’яснюються питання європейської інтеграції та проведення реформ в Україні

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

щокварталу

6. Розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України інформації про стан виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік та співробітництво з ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію, а також текстів аналітичних матеріалів про головні пріоритети та напрями євроінтеграційної політики відповідно до компетенції центральних органів виконавчої влади

1) оновлення (створення) тематичних сторінок (рубрик) з питань європейської інтеграції, забезпечення їх наповнення та розміщення посилань на тематичні інтернет-ресурси, які містять стислу, доступну і зрозумілу інформацію про суть процесів, що відбуваються у сфері європейської інтеграції, та роз’яснюють складні процеси у простій та доступній формі

центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

II-IV квартали

7. Інформування про результати впровадження реформ та інституційних перетворень у сфері європейської інтеграції

1) забезпечення створення і трансляція циклів тематичних теле- і радіопрограм в ефірі регіональних та/або загальнонаціональних теле- і радіоканалів про процеси євроінтеграції та внутрішні перетворення в Україні як на центральному, так і на регіональному рівні з визначенням впливу таких процесів на життя громадян, на історії людей та територіальних громад

Держкомтелерадіо

протягом року


2) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг

Держкомтелерадіо

II квартал


3) проведення інформаційної кампанії у галузі освіти

Держкомтелерадіо
МІП
МОН
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції, обласні, Київська міська держадміністрації

III-IV квартали


4) проведення інформаційної кампанії в економічній сфері шляхом висвітлення питань щодо:
приватизації та управління державним майном
дерегуляції та розвитку підприємництва
децентралізації влади
енергоефективності та енергозбереження
відновлюваної енергетики
державної служби

Держкомтелерадіо
МІП
Фонд державного майна
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінрегіон
Міненерговугілля
Держенергоефективності
НАДС
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції, обласні, Київська міська держадміністрації

III-IV квартали


5) проведення інформаційної кампанії у сфері верховенства права шляхом висвітлення питань щодо:
судової системи
боротьби з корупцією
системи правоохоронних органів
оновлення/створення Верховного та Антикорупційного судів

Держкомтелерадіо
МІП
Мін’юст
МВС
ДСА (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

III-IV квартал


6) проведення інформаційної кампанії у сфері кібербезпеки

Держкомтелерадіо
МІП
Адміністрація Держспецзв’язку Національна поліція
СБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

III-IV квартал

8. Підвищення рівня поінформованості громадян про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС

1) проведення в містах (обласних центрах) Днів культури країн ЄС

обласні, Київська міська держадміністрації
МЗС

протягом року

IV. Моніторинг виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки та рівня поінформованості і підтримки громадянами України вступу України в ЄС

9. Проведення базового соціологічного дослідження щодо рівня поінформованості громадян про державну політику у сфері європейської інтеграції України, основні теми, з якими асоціюється європейська інтеграція у громадян України, ставлення громадян до ключових питань такого процесу

1) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг

Держкомтелерадіо

II квартал

2) проведення соціологічного дослідження та оприлюднення результатів

Держкомтелерадіо

II-III квартал

3) передбачення коштів для проведення повторного соціологічного дослідження в рамках плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Держкомтелерадіо

IV квартал

10. Розроблення та затвердження порядку проведення оцінки ефективності урядових комунікацій

1) підбір та затвердження показників ефективності, що відображають кількісні та якісні показники урядових комунікацій

МІП

II квартал

11. Підготовка звіту про виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1) подання Держкомтелерадіо інформації про виконання плану заходів

Держкомтелерадіо
МІП
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації та громадські організації і об’єднання (за згодою)

щокварталу

12. Забезпечення громадського обговорення результатів виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

1) проведення зазначеного громадського обговорення та оприлюднення результатів

Держкомтелерадіо

IV кварталДодаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 272-р

____________________________________________________________________
(назва акта та найменування державного органу, який його видав)

щодо виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Комунікаційні канали

Оцінка ефективності

Строк виконання
вгору