Про присвоєння найменування населеному пункту Донецької області
Постанова Президії Верховної Ради України від 26.10.19922717-XII
Документ 2717-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.10.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присвоєння найменування
населеному пункту Донецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 45, ст. 624 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти населеному пункту Костянтинівського району
Донецької області найменування селище Бересток.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 жовтня 1992 року
N 2717-XIIвгору