Документ 2716-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.10.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Роздільне
Долинського району Кіровоградської області
колишнього найменування Березівка
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 45, ст. 623 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Роздільне Долинського району Кіровоградської
області колишнє найменування Березівка.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 жовтня 1992 року
N 2716-XIIвгору