Документ 2715-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.10.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Добринівка
Недригайлівського району Сумської області
колишнього найменування Хорол
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 45, ст. 622 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Добринівка Недригайлівського району Сумської
області колишнє найменування Хорол.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 жовтня 1992 року
N 2715-XIIвгору