Документ 2712-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2019. Подивитися в історії? )

За відхилення власних фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробники за "зеленим" тарифом та виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, відшкодовують вартість врегулювання небалансу гарантованого покупця у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця, за умови що такі виробники ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію з 1 січня року, який настає за роком, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, або з 1 січня 2024 року, якщо внутрішньодобовий ринок не буде визнано ліквідним.

Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором";

12) у розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення":

а) абзаци другий - сьомий пункту 3 виключити;

б) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить";

в) в абзаці другому пункту 16 слова "укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким встановлено "зелений" тариф" замінити словами і цифрами "(у тому числі за договорами, укладеними відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії"), договорами купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладеними оптовим постачальником електричної енергії відповідно до цього Закону";

г) абзац четвертий пункту 17 виключити;

ґ) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;

до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (у тому числі договорів, укладених відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії"), організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів";

13) у тексті Закону слова "балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом" в усіх відмінках замінити словами "балансуюча група гарантованого покупця" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До початку діяльності гарантованого покупця, який має бути утворений відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", функції, права та обов’язки гарантованого покупця, що випливають з цього Закону, виконує державне підприємство, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії.

3. Вперше річна квота підтримки встановлюється на 2020 рік.

4. Дія вимог частин першої - третьої статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" не поширюється на суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, для яких "зелений" тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену об’єктами, що введені в експлуатацію до 1 січня 2022 року.

Суб’єкти господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, мають право брати участь в аукціонах з розподілу квоти підтримки на добровільних засадах незалежно від дати введення об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва в експлуатацію.

5. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2019 року, забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розмір якої визначається рішенням про проведення такого пілотного аукціону;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про запровадження стимулюючих механізмів встановлення на електростанціях потужностей для акумуляції електричної енергії;

до 1 грудня 2019 року встановити річні квоти підтримки на наступних п’ять років.

6. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження типового договору, передбаченого статтею 71 Закону України "Про ринок електричної енергії";

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

7. Міністерству екології та природних ресурсів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження порядку здійснення контролю за граничними значеннями викидів забруднюючих речовин суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з твердого відновленого палива з побутових відходів, а також типової форми, що засвідчує відповідність обсягів викидів об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з твердого відновленого палива з побутових відходів, граничним значенням викидів забруднюючих речовин.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квітня 2019 року
№ 2712-VIII
вгору