Документ 2711-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 210 Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства
про військовий обов'язок і військову службу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 210 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох"
замінити словами "від п'яти до семи";
в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи"
замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 листопада 2010 року
N 2711-VIвгору