Про порядок введення в дію Закону України "Про рекламу"
Постанова Верховної Ради України від 03.07.1996271/96-ВР
Документ 271/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 03.07.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про рекламу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 182 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) з
дня його опублікування, крім пункту 2 статті 21, який вводиться в
дію після прийняття відповідного рішення Верховної Ради України.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про рекламу" законодавчі та інші нормативні акти
України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Доручити Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про рекламу"; у тримісячний строк прийняти в межах своєї компетенції
відповідні рішення, що випливають з цього Закону; до 1 січня 1997 року прийняти рішення щодо внесення
відповідних змін і доповнень до існуючих державних стандартів на
тютюнові вироби та алкогольні напої і щодо створення відповідних
лабораторій для контролю якості зазначеної продукції; до 1 березня 1997 року внести на розгляд Верховної Ради
України законопроект про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про захист прав споживачів" щодо обов'язкового розміщення
на упаковках чи тарі тютюнових виробів та алкогольних напоїв
інформації про вміст у цих товарах шкідливих для здоров'я речовин
та відповідність цих товарів державним стандартам, погодженим з
Міністерством охорони здоров'я України, а також попередження про
шкідливість тютюнопаління для здоров'я.
4. Доручити Комісії Верховної Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності проаналізувати пропозиції про додаткове
оподаткування в галузі реклами і зробити висновки щодо можливості
внесення відповідних змін і доповнень до Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 липня 1996 року
N 271/96-ВРвгору