Документ 271-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.03.2018, підстава - 135-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 271
Київ

Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що додаються.

2. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у місячний строк розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати Національному агентству з питань державної служби для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у місячний строк розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати відповідним територіальним органам Національного агентства з питань державної служби для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 271

КРИТЕРІЇ
визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

1. Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, є зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону України “Про державну службу”, а також роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу, у тому числі:

комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, роботою з утримання прилеглої території, реставраційними та будівельно-монтажними роботами;

документальним забезпеченням та діловодством (крім працівників, які опрацьовують документи з обмеженим доступом);

комп’ютерним забезпеченням та впровадженням інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить формування, адміністрування та розвиток загальнодержавних електронних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, а також забезпечення захисту інформації);

виконанням завдань та функцій фахівця з інтерв’ювання, секретаря і стенографіста;

комп’ютерним набором тексту, роботою з копіювальною та розмножувальною технікою, записом, накопиченням, систематизацією, перевіркою і опрацюванням цифрових та інших даних, підбором довідкового та інформаційного матеріалу;

виконанням завдань та функцій касира, відповідального чергового, диспетчера, чергового оперативного;

веденням архіву та виконанням функцій з бібліотечного обслуговування;

матеріально-технічним та господарським забезпеченням.

Не відносяться до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів.

2. Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, визначається відповідно до:

документів, а саме регламентів, директив, методичних рекомендацій, посібників, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій, нормативних документів, які визначають вимоги до змісту і характеру виконуваної за посадою роботи, вимоги до напряму підготовки (отримання особою професії, спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, що претендують на зайняття посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;

проектів організаційно-розпорядчих документів, що відображають структуру державних органів, в тому числі співвідношення посад державної служби та посад працівників таких органів, які виконують функції з обслуговування.вгору