Угода між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про торговельно-економічне співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Ґамбія; Міжнародний документ від 12.07.2001
Документ 270_002, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 19.10.2005, підстава - 2999-IV

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки
Гамбія про торговельно-економічне
співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом
N 2999-IV ( 2999-15 ) від 19.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.42 )

Уряд України і Уряд Республіки Гамбія, які надалі іменуються
"Договірні Сторони",
бажаючи в подальшому зміцнювати торговельно-економічні
відносини між двома країнами на принципах рівності та взаємної
вигоди;
усвідомлюючи, що розвиток двостороннього економічного
співробітництва сприятиме процвітанню народів обох країн;
бажаючи встановити основу для економічного співробітництва
між двома країнами;
домовились про наступне:
СТАТТЯ 1
Договірні Сторони, відповідно до законодавства і правил, що
діють на територіях держав, сприятимуть торговельному-економічному
співробітництву між двома країнами на довгостроковій та стабільній
основі.
СТАТТЯ 2
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільшого
сприяння з усіх питань відносно:
- мит та зборів, що застосовуються до імпорту та експорту,
включаючи порядок обкладання такими митами та зборами;
- положень відносно митної очистки, транзиту, складування та
перевантаження;
- податків та інших внутрішніх зборів, що прямо чи непрямо
стосуються товарів, що імпортуються чи експортуються;
- засобів платежів і переказу таких платежів;
- правил, що стосуються продажу, купівлі, транспортування,
розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку.
Кожна з Договірних Сторін надаватиме товарам, які походять з
території однієї з Договірних Сторін або призначені для території
іншої Договірної Сторони недискримінаційний режим стосовно
використання кількісних обмежень, надання ліцензій.
СТАТТЯ 3
Положення Статті 2 не розповсюджуватимуться на:
а) переваги, які випливають із створення митного союзу чи
зони вільної торгівлі або пільг, наданих з метою створення такого
союзу чи зони;
б) переваги, які кожна з Договірних Сторін надає сусіднім
країнам з метою полегшення прикордонної або прибережної торгівлі.
СТАТТЯ 4
Договірні Сторони заохочуватимуть та полегшуватимуть контакти
між фізичними та юридичними особами своїх країн шляхом
налагодження контактів між діловими колами, організації ярмарок,
виставок, обміну інформацією.
Договірні Сторони заохочуватимуть відкриття представництв
зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків та інших
комерційних установ на територіях одна одної відповідно до своїх
національних законодавств.
СТАТТЯ 5
Імпорт та експорт товарів і послуг здійснюватиметься на
основі контрактів, що їх укладатимуть між собою фізичні та
юридичні особи обох країн згідно з законодавством Договірних
Сторін, а також правил міжнародної торговельної практики. Жодна з
Договірних Сторін не нестиме відповідальності по зобов'язаннях
фізичних та юридичних осіб, які випливають з таких комерційних
контрактів.
СТАТТЯ 6
Усі комерційні розрахунки та платежі між Україною та Гамбією
здійснюватимуться у вільно конвертованих валютах, якщо між обома
Договірними Сторонами не буде досягнуто іншої спеціальної
домовленості.
СТАТТЯ 7
Фізичні та юридичні особи кожної з країн також матимуть змогу
імпортувати або експортувати товари та послуги на основі
зустрічної торгівлі, компенсаційних угод або будь-якої іншої
міжнародно визнаної форми ділового співробітництва відповідно до
законодавств Договірних Сторін.
СТАТТЯ 8
Договірні Сторони заохочуватимуть інвестиційне та
науково-технологічне співробітництво між собою, зокрема, шляхом
створення спільних підприємств на їх територіях як для своїх
внутрішніх ринків, так і для ринків третіх країн.
СТАТТЯ 9
Договірні Сторони, на запит однієї з Сторін, проводитимуть
консультації з метою полегшення належного виконання цієї Угоди та
для вирішення будь-яких спорів щодо тлумачення та виконання Угоди.
СТАТТЯ 10
Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Договірними Сторонами необхідних
внутрішньодержавних процедур.
Ця Угода діятиме протягом 5 (п'яти) років.
Строк дії цієї Угоди буде кожний раз автоматично
подовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна з Договірних
Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про своє рішення
припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до закінчення
строку її дії. Після закінчення дії цієї Угоди її положення
продовжуватимуть застосовуватись до всіх контрактів, укладених в
період чинності Угоди і не повністю виконаних до моменту
закінчення строку дії цієї Угоди.
Вчинено в м.Київ 12 липня 2001 р. в двох дійсних примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому всі
тексти є рівно автентичними. В разі виникнення розбіжностей
сторони звертатимуться до тексту на англійській мові.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД
УКРАЇНИ РЕСПУБЛІКИ ГАМБІЯвгору