Документ 270_001, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2002

               Угода 
між Міністерством оборони України та Державним
департаментом оборони Республіки Гамбія
про військове співробітництво

Дата підписання: 27.06.2002 Дата набуття чинності: 27.06.2002
Міністерство оборони України та Державний департамент оборони
Республіки Гамбія, далі Сторони, ґрунтуючись на положеннях Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ); бажаючи розвивати двосторонні відносини і взаємну довіру
через співробітництво збройних сил держав Сторін; погодились про таке:
Стаття 1
Мета співробітництва
Ця Угода має за мету встановлення загальних принципів і
порядку здійснення військового співробітництва в інтересах Сторін.
Дія цієї Угоди не повинна виходити за рамки компетенції Сторін. Форми співробітництва, окреслені в цій Угоді, не можуть
суперечити законодавству обох держав, а також взятим зобов'язанням
на міжнародному рівні.
Стаття 2
Принципи співробітництва
Сторони здійснюватимуть співробітництво, керуючись принципами
рівноправності та взаємоповаги. Співробітництво включатиме проведення заходів між Сторонами,
генеральними штабами та збройними силами обох держав, базуючись на
їхніх можливостях та інтересах. Ця Угода не впливатиме на права та зобов'язання Сторін у разі
укладення подібних угод з іншими державами.
Стаття 3
Напрями співробітництва
Співробітництво Сторін здійснюється шляхом обміну думками та
досвідом у таких основних напрямах: обмін досвідом удосконалення організаційної структури,
розвитку демократичного цивільного контролю й підвищення
ефективності керівництва у збройних силах; ведення двостороннього діалогу з питань формування військової
політики, проблем національної безпеки; питання організації ремонту та експлуатації військової
техніки і озброєння; матеріально-технічне забезпечення збройних сил; взаємодія в проведенні заходів щодо підвищення рівня
підготовки військових структур Сторін для участі в миротворчих
операціях ООН; військова освіта і перепідготовка військових кадрів; наукова та дослідницька діяльність у збройних силах; тилове забезпечення збройних сил; гуманітарна та культурно-виховна діяльність у збройних силах; організація зв'язку, інформатики і радіоелектронного
забезпечення; військові топографія та геодезія; охорона навколишнього середовища від забруднень, пов'язаних з
діяльністю військових формувань; охорона здоров'я, спорт, туризм і відпочинок. Інші напрями військового співробітництва можуть бути
предметом окремих угод між Сторонами.
Стаття 4
Форми співробітництва
Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких формах: офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів оборони,
начальників генеральних штабів, командувачів видів збройних сил
або інших уповноважених Сторонами офіційних осіб; консультації, обмін досвідом та інформацією; переговори робочих груп, проведення спільних семінарів і
конференцій з питань діяльності збройних сил; взаємні запрошення на демонстрацію військової техніки та
озброєння, а також щодо участі у військових навчаннях; підготовка військових фахівців у військових навчальних
закладах, на курсах і шляхом стажування; запрошення фахівців з конкретних питань в якості
консультантів. Інші форми співробітництва в напрямах, зазначених у статті 3
цієї Угоди, Сторони визначають в окремих протоколах до цієї Угоди.
Стаття 5
Дотримання законодавства держав Сторін
Усі заходи військового співробітництва здійснюються
відповідно до чинного законодавства держав Сторін.
Стаття 6
Планування співробітництва
На підставі цієї Угоди Сторони опрацьовують річні плани
військового співробітництва. План співробітництва повинен містити назви заходів, місце,
час і термін їх проведення, кількість учасників, а також форму
реалізації заходів.
Стаття 7
Зобов'язання Сторін
Фінансові витрати, пов'язані з виконанням заходів,
передбачених планами співробітництва, Сторони здійснюватимуть за
принципом взаємності. Якщо до складу делегації входитиме понад 10 осіб,
застосовуватиметься окрема домовленість стосовно фінансових
витрат. Сторона, що направляє, бере на себе витрати, пов'язані з
проїздом членів делегації до країни Сторони, що приймає, і
поверненням назад, з виплатою добових, а також інші витрати. Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з
розміщенням членів делегації, їх харчуванням, місцевим
транспортуванням та наданням їм невідкладної медичної допомоги.
Стаття 8
Захист інформації
Порядок забезпечення взаємного захисту таємної інформації під
час здійснення військового співробітництва буде предметом окремої
угоди.
Стаття 9
Зміни та доповнення
За згодою Сторін ця Угода може бути доповнена додатками, які
визначатимуть окремі питання співробітництва між Сторонами. Основні програми співробітництва можуть бути врегульовані за
допомогою окремих домовленостей на основі загальних принципів цієї
Угоди.
Стаття 10
Прикінцеві положення
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дня її підписання. Дія цієї Угоди може бути в будь-який
час припинена кожною із Сторін. У такому випадку вона втратить
свою чинність через шість місяців з дати одержання письмового
повідомлення іншою Стороною.
Вчинено в м. Києві 27 червня 2002 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичні. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні тексту цієї Угоди
перевага надається тексту англійською мовою.
За Міністерство оборони За Державний департамент
України оборони Республіки Гамбіявгору