Документ 2708-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2019. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 22, ст.83)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 64 слова "від трьох до семи" замінити словами "від шести до чотирнадцяти", а слова "від п’яти до восьми" - словами "від десяти до шістнадцяти";

2) у статті 65:

в абзаці другому частини першої слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "від тридцяти до шістдесяти", а слова "від сімдесяти п’яти до ста п’ятдесяти" - словами "від ста п’ятдесяти до трьохсот";

в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до шістдесяти" замінити словами "від шістдесяти до дев’яноста", а слова "від трьохсот до шестисот" - словами "від шестисот до дев’ятисот";

3) в абзаці другому статті 65-1 слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "від тридцяти до сорока п’яти", а слова "від тридцяти п’яти до шістдесяти" - словами "від шістдесяти до дев’яноста";

4) в абзаці другому статті 66 слова "від одного до трьох" замінити словами "від трьох до шести", а слова "від трьох до семи" - словами "від семи до десяти".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) примітку до статті 201-1 викласти в такій редакції:

"Примітка. 1. Під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені статтею 1 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".

2. Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких у вісімнадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під переміщенням в особливо великому розмірі - вартість яких у тридцять шість і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

2) примітку до статті 246 викласти в такій редакції:

"Примітка. 1. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

2. У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квітня 2019 року
№ 2708-VIII
вгору