Документ 2703-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.647 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі доповнення:
1. Частину другу статті 112 після цифри "156" доповнити
словами і цифрами "частиною 2 статті 162-1".
2. Статтю 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 162"
доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 162-1".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 жовтня 1992 року
N 2703-XIIвгору