Документ 2700-III, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Липовець
Липовецького району Вінницької області
до категорії міст районного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Липовець Липовецького району
Вінницької області до категорії міст районного значення.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 вересня 2001 року
N 2700-IIIвгору