Документ 270-96-п, поточна редакція — Редакція від 06.04.2012, підстава - 256-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 лютого 1996 р. N 270
Київ
Про затвердження Положення про порядок створення
відкритих акціонерних товариств на базі майна
об'єктів незавершеного будівництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 377 ( 377-97-п ) від 22.04.97
N 1076 ( 1076-2004-п ) від 25.08.2004
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

З метою ефективного використання можливостей приватизації для
господарського розв'язання проблем незавершеного будівництва
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок створення відкритих
акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного
будівництва, що додається.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 1996 р. N 270
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення відкритих акціонерних
товариств на базі майна об'єктів незавершеного
будівництва
1. Це Положення визначає порядок створення відкритих
акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного
будівництва, що перебувають у державній власності (далі - відкриті
акціонерні товариства), з ініціативи органів приватизації або
потенційних інвесторів чи забудовників за погодженням з органами,
уповноваженими управляти відповідним майном. 2. Рішення про створення відкритих акціонерних товариств
приймається їх засновниками з ініціативи органів приватизації.
Вартість майна об'єктів незавершеного будівництва визначається
згідно з методикою за результатами незалежної оцінки. У разі
прийняття рішення про збереження передбаченого проектом профілю
використання об'єкта орган приватизації провадить розрахунок
коштів, необхідних для завершення будівництва. ( Пункт 2 в
редакції Постанови КМ N 1076 ( 1076-2004-п ) від 25.08.2004 ) 3. Органи приватизації в 20-денний термін після прийняття
рішення про створення відкритого акціонерного товариства
забезпечують публікацію інформації в газеті "Відомості
приватизації" і місцевій пресі та запрошення для участі у його
створенні. В інформації зазначаються: назва об'єкта незавершеного будівництва та його
місцезнаходження; термін початку будівництва та рівень будівельної готовності; дані про земельну ділянку, відведену під забудову; вартість незавершеного будівництва; вимоги, у разі потреби, щодо збереження передбаченого
проектом профілю використання об'єкта та розрахована сума коштів,
необхідних для його завершення. 4. Термін прийняття заяв від потенційних засновників
відкритих акціонерних товариств встановлюється не більш як 2
місяці. 5. Засновниками відкритих акціонерних товариств можуть бути
органи приватизації, недержавні юридичні особи, громадяни України
і громадяни іноземних держав, іноземні юридичні особи, крім
випадків, передбачених законодавчими актами України. ( Абзац
перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1076 ( 1076-2004-п ) від 25.08.2004 ) Засновники відкритих акціонерних товариств укладають між
собою договір, що визначає порядок провадження ними спільної
діяльності, пов'язаної із створенням товариства, відповідальність
перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. У разі
коли у створенні товариства беруть участь громадяни, договір
посвідчується нотаріусом. ( Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1076 ( 1076-2004-п ) від
25.08.2004 ) 6. Відкрита підписка на акції здійснюється відповідно до
законодавства. При цьому реєстрація інформації про випуск акцій та
випуску акцій здійснюється у порядку, визначеному НКЦПФР, у
тижневий термін. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 377
( 377-97-п ) від 22.04.97, N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
7. Засновники відкритих акціонерних товариств зобов'язані
бути держателями акцій на суму не менш як 25 відсотків статутного
фонду строком не менш як два роки. ( Пункт 7 в редакції Постанови
КМ N 1076 ( 1076-2004-п ) від 25.08.2004 ) 8. Особи, що бажають придбати акції, повинні внести на
рахунок засновників відкритого акціонерного товариства, який
відкривається органами приватизації в банківській установі за
місцем знаходження об'єкта незавершеного будівництва, не менш як
10 відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого
засновниками видається цим особам письмове зобов'язання про продаж
відповідної кількості акцій. 9. Реалізація акцій відкритих акціонерних товариств
проводиться за грошові кошти. 10. Органи приватизації включають до установчих документів
відкритих акціонерних товариств відомості про умови і порядок
подальшого використання державної частки майна, а також об'єкта чи
всієї будови після завершення будівництва. 11. Відкриті акціонерні товариства підлягають державній
реєстрації. 12. Кошти, отримані від розміщення акцій відкритого
акціонерного товариства, спрямовуються на завершення будівництва. 13. Державна частка відкритого акціонерного товариства може
бути приватизована в установленому законодавством порядку.
Засновники відкритих акціонерних товариств мають право на
першочергове придбання державної частки. 14. Організаційні і правові питання створення, роботи та
діяльності відкритих акціонерних товариств, не передбачені в цьому
Положенні, вирішуються згідно із законодавством.вгору