Документ 270-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 2011 р. N 270
Київ
Про затвердження плану заходів на 2011 рік
із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план заходів на 2011 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
надсилати щокварталу до 15 числа наступного місяця Державній
службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану
заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до
25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і
Національному банку України.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
М.АЗАРОВ С.АРБУЗОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 9 березня 2011 р. N 270
ПЛАН
заходів на 2011 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Запобігання виникненню передумов для легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму
1. Підготувати пропозиції стосовно внесення до законодавства
змін щодо надання Держмитслужбі повноважень стосовно тимчасового
затримання валютних цінностей, які переміщуються через митний
кордон України, у разі наявності підозри, що таке переміщення
здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Держмитслужба, Державна служба
фінансового моніторингу,
Мін'юст.
II квартал.
2. Забезпечити внесення у разі потреби до власних
нормативно-правових актів змін щодо запровадження системи нагляду
за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за
результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, Мінфін, Мін'юст,
Міністерство інфраструктури,
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Національний банк.
III квартал.
3. Запровадити механізм збору суб'єктами первинного
фінансового моніторингу інформації про діяльність іноземних
фінансових установ, з якими встановлено кореспондентські
відносини.
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Державна служба фінансового
моніторингу.
II квартал.
4. Запровадити порядок класифікації небанківськими
фінансовими установами клієнтів та вжиття такими установами
застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про
підвищений ризик проведення ними фінансових операцій, що можуть
бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг.
III квартал.
Мінімізація ризиків запровадження фінансової системи
з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму
5. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму з урахуванням набутого у 2010 році та
протягом I-III кварталів 2011 р. досвіду компетентних органів
іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних
органів України для використання з метою запобігання вчиненню
зазначених злочинів та довести її до відома суб'єктів первинного
фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
Державної служби фінансового моніторингу.
Державна служба фінансового
моніторингу, Мін'юст, Мінфін,
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі, Міністерство
інфраструктури, МЗС, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Держмитслужба, Державна
податкова служба, МВС, СБУ,
Генеральна прокуратура України
(за згодою).
IV квартал.
6. Підготувати методику проведення національної оцінки
ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі,
Міністерство інфраструктури,
Мін'юст, Мінфін, МЗС, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Держмитслужба, Державна
податкова служба, МВС, СБУ,
Національний банк, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.
7. Здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фактів та
припинення протиправної діяльності "конвертаційних" центрів та
підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації
(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні
тероризму.
Державна податкова служба, МВС, СБУ,
Державна служба фінансового
моніторингу, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг.
Протягом року.
8. Продовжити проведення аналізу ефективності діяльності
суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечити розміщення
результатів проведеного аналізу на офіційному веб-сайті Державної
служби фінансового моніторингу.
Державна служба фінансового
моніторингу.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності
правоохоронних та інших державних органів
9. Удосконалити порядок взаємодії Державної служби
фінансового моніторингу із СБУ щодо виявлення та подальшого
заморожування активів осіб, причетних до фінансування тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, СБУ.
Протягом року.
10. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що
стосуються функціонування системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад,
семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.
Державна служба фінансового
моніторингу, Мін'юст, Мінфін,
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Міністерство
інфраструктури, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Національний банк.
Протягом року.
Підвищення кваліфікації спеціалістів
11. Проводити перепідготовку та підвищення кваліфікації
спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, Мін'юст, Мінфін,
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Міністерство
інфраструктури, МВС, Державна
податкова служба, СБУ, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Держмитслужба, Головне
управління державної служби,
Національний банк,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму (за згодою).
Протягом року.
12. Забезпечити проведення державними органами, зокрема
правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для
спеціалістів їх регіональних підрозділів.
Державна служба фінансового
моніторингу, Мінфін, Мін'юст,
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Міністерство
інфраструктури, МВС, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна податкова служба, СБУ,
Головне управління державної служби,
Національний банк, Генеральна
прокуратура України (за згодою),
Верховний Суд України (за згодою).
Протягом року.
13. Проводити навчання представників суб'єктів первинного
фінансового моніторингу, зокрема нефінансових установ (суб'єктів
підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під
час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна,
суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
які проводять лотереї та азартні ігри, нотаріусів, адвокатів,
аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які
надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єктів
господарювання, які надають юридичні послуги, фізичних осіб -
підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з
товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку), з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі,
Мінфін, Мін'юст, Міністерство
інфраструктури, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Національний банк,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму (за згодою).
Протягом року.
14. Забезпечити організацію та координацію роботи з
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів
державної влади та суб'єктів первинного фінансового моніторингу у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на базі
Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, Навчально-методичний
центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму (за згодою).
Протягом року.
Участь у міжнародному співробітництві
15. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних
договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, МЗС, Мін'юст,
Мінфін, Міністерство інфраструктури,
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі, СБУ, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Національний банк.
Протягом року.
16. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що
здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), Європейського Союзу, Ради
Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках
міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та
її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у
робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії
легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.
Державна служба фінансового
моніторингу, МЗС, Мін'юст, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Держмитслужба, Державна
податкова служба, МВС, СБУ,
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Міністерство
інфраструктури, Мінфін,
Національний банк, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.вгору