Про зміни в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2010270
Документ 270-2010-п, перша редакція — Прийняття від 17.03.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2010 р. N 270
Київ
Про зміни в структурі Секретаріату
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів
України Департамент інформації та масових комунікацій,
ліквідувавши Управління у зв'язках із засобами масової інформації
Секретаріату.
2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2010 р. N 270
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. У графі "Найменування посади" додатка 3 до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632; 2008 р., N 71, ст. 2382, N 86, ст. 2878; 2009 р., N 35,
ст. 1202):
1) у позиції "Директор департаменту, бюро, начальник
управління, начальник управління у складі департаменту, бюро,
прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у
зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату" слова ",
прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у
зв'язках із засобами масової інформації" виключити;
2) позицію "Керівник Протоколу Прем'єр-міністра" доповнити
словами ", прес-секретар Прем'єр-міністра".
2. В абзаці третьому пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 599 ( 599-2006-р ) "Про
віднесення посад працівників Апарату Прем'єр-міністра України до
відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3340; 2008 р., N 22, ст. 640,
N 86, ст. 2878) слова ", прес-секретар Прем'єр-міністра України -
начальник Управління у зв'язках із засобами масової інформації
Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами ",
прес-секретар Прем'єр-міністра України".вгору