Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила, Перелік від 05.03.2009270
Документ 270-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2018, підстава - 1107-2018-п

123. Адресат має право за додаткову плату подати заяву про:

продовження строку зберігання в приміщенні об’єкта поштового зв’язку місця призначення адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу до двох місяців з дня надходження;

пересилання або доставку адресованих йому поштових відправлень, поштових переказів на іншу адресу.

Адресат також має право:

відмовитися від одержання поштового відправлення, поштового переказу;

подати заяву на розшук відправленого йому реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.

Дія цього пункту (крім абзацу шостого) не поширюється на рекомендовані листи з позначкою “Судова повістка”.

{Пункт 123 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018}

124. Заяви про випадки, передбачені пунктом 123 цих Правил, подаються адресатом у порядку і строки, визначені пунктом 122 цих Правил.

У заяві про пересилання або доставку поштових відправлень, поштових переказів на іншу адресу зазначається строк, протягом якого необхідно здійснювати пересилання або доставку. Такий строк не повинен перевищувати більш як один місяць.

125. У випадках, передбачених в абзаці восьмому пункту 121 та абзаці четвертому пункту 123 цих Правил, у разі встановлення перевіркою факту невиконання чи неналежного виконання оператором поштового зв'язку обов'язків з надання послуг поштового зв'язку щодо пересилання реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу відправникові/адресату не пізніше десяти днів з дня встановлення перевіркою такого факту в об'єкті поштового зв'язку за місцем приймання або вручення поштового відправлення, прийняття поштового переказу або виплати коштів за ним виплачується відшкодування у розмірі, визначеному законом.

{Абзац перший пункту 125 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018}

У разі коли поштове відправлення, поштовий переказ подавалися для пересилання без повідомлення про вручення, заявникові також відшкодовується вартість оплаченої ним послуги за наведення відповідної довідки.

126. У разі коли поштове відправлення виявлено після виплати одержувачу чи відправнику належної суми відшкодування, поштове відправлення вручається одержувачу чи відправнику. При цьому одержувач чи відправник повертає виплачену йому суму відшкодування з відрахуванням суми за затримку пересилання, зокрема за несвоєчасну доставку поштового відправлення.

127. Користувач послуг поштового зв'язку має право:

на одержання інформації про порядок і строк надання послуг поштового зв'язку;

звернутися для захисту своїх прав як споживача до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, а також до суду;

оскаржити неправомірні дії працівників поштового зв'язку в порядку, встановленому законом.

128. Заява не розглядається у разі, коли:

заявник не є ні відправником, ні адресатом, ні уповноваженою ними особою;

минув встановлений для прийняття заяв строк.

Про причини відмови у розгляді заяви заявнику у письмовій формі надається обґрунтована відповідь. Одночасно повертаються подані ним документи.

129. Оператор поштового зв'язку за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв'язку несе відповідальність перед користувачами послуг поштового зв'язку згідно із законом.

130. Будь-яка інформація про поштове відправлення, поштовий переказ, відправника (найменування, поштова адреса) надається лише адресату або його законному представнику за його заявою.

Працівники поштового зв'язку, які допустили порушення зазначених вимог, несуть відповідальність згідно із законом.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. № 270

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1586).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1510 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1933).

3. Пункт 64 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1230 "Про внесення зміни до пункту 84 Правил надання послуг поштового зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3273).вгору