Документ 27/98-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.01.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення проекту Закону України
про внесення змін до статті 98 Конституції України

1. Схвалити попередньо проект Закону України про внесення
змін до статті 98 Конституції України (додається).
2. Відповідно до статті 159 Конституції України
( 254к/96-ВР ) звернутися до Конституційного Суду України з
поданням про надання висновку щодо відповідності проекту Закону
України про внесення змін до статті 98 Конституції України вимогам
статей 157 і 158 Конституції України. Просити Конституційний Суд України надати такий висновок до
5 лютого 1998 року.
3. Включити до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради
України питання про проект Закону України про внесення змін до
статті 98 Конституції України.
4. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
та судово-правової реформи подати на розгляд Верховної Ради
України до 10 лютого 1998 року проект Закону про внесення змін до
статті 98 Конституції України з урахуванням висновку
Конституційного Суду України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 січня 1998 року
N 27/98-ВР
Додаток до Постанови Верховної
Ради України від 15 січня
1998 року N 27/98-ВР

Проект
Вноситься народними
депутатами України
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до ст.98 Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 98 Конституції України викласти в такій редакції: "Вищий парламентський контроль за формуванням та виконанням
Державного бюджету України по доходах і видатках від імені
Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України. Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової
палати України визначаються законом".
II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради Українивгору