Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Декларація, Форма типового документа, Перелік від 16.01.201927
Документ 27-2019-п, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 23.01.2020. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2019 р. № 27
Київ

Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, що додається.

2. Міністерству соціальної політики забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 246), та введено в обіг до набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такого обладнання вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Внести до пункту 11 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності через 12 місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 27

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обладнання, що працює під тиском

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги щодо проектування, виготовлення та проведення оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним робочим тиском (PS) понад 0,5 бара. Технічний регламент розроблено з метою імплементації положень Директиви 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском.

2. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

1) трубопроводи та системи трубопроводів для транспортування робочого середовища або речовини до установок (прибережних або портових), у тому числі до останнього перекриваючого пристрою установки, включаючи всі допоміжні пристрої, сконструйовані спеціально для такого трубопроводу, крім стандартного обладнання, що працює під тиском, зокрема того, що може використовуватися на станціях, що регулюють тиск, або компресорних станціях;

2) мережі водопостачання, розподілу і водовідведення, а також пов’язане з ним обладнання та підвідні водоводи, такі як напірні труби, напірні шахти, напірні тунелі на гідроенергетичних установках та пристрої, пов’язані з ними;

3) прості посудини, що працюють під тиском, які підпадають під дію Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130);

4) аерозольні розпилювачі;

5) обладнання, призначене для функціонування транспортних засобів, яке підпадає під дію одного з таких документів:

Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17 серпня 2012 р. № 521;

Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 22);

Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1368 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 23);

6) обладнання, що відноситься до категорії не вище категорії I відповідно до пунктів 42, 43 цього Технічного регламенту, яке підпадає під дію одного з таких технічних регламентів:

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 73, ст. 2459);

Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344);

Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046);

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3526);

Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236);

Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 54, ст. 1631);

7) обладнання, призначене виключно для військових цілей;

8) обладнання, спеціально сконструйоване для застосування у сфері ядерної техніки і несправність якого може призвести до вивільнення радіоактивності;

9) обладнання для здійснення контролю за свердловинами, яке використовують для нафтової, газової та геотермальної розвідки і видобувної промисловості, а також у підземних сховищах, призначених для підтримки або регулювання рівня тиску у свердловинах, включаючи фонтанну арматуру нафтових свердловин, противикидне обладнання, трубопроводи і розподільчі системи, а також пов’язані з ними пристрої;

10) обладнання, що містить оболонки і деталі машин, для яких розміри, вибір матеріалу і конструкції визначаються насамперед вимогами щодо достатньої міцності, стабільності та стійкості до статичних і динамічних виробничих впливів або іншими пов’язаними з виробництвом критеріями, для яких тиск не є суттєвим фактором. До таких приладів можна віднести:

двигуни, зокрема турбіни і мотори внутрішнього згоряння;

парові машини, газові і парові турбіни, турбогенератори, компресори, насоси, привідні пристрої;

11) доменні печі, включаючи систему охолодження, рекуперативні повітронагрівачі, відокремлювачі пилу, пристрої для очищення колошникового газу, печі шахтного типу з охолодженням, газообмінні пристрої та ємності для плавлення, переплавлення, видалення газів і розливу сталі, заліза та кольорових металів;

12) оболонки для електричного високовольтного устатковання, зокрема вимикачі, контрольні і регулювальні пристрої, трансформатори і машини з частинами, що обертаються;

13) оболонки і кожухи, що працюють під тиском, призначені для захисту систем передачі, зокрема електричних і телефонних кабелів;

14) судна, ракети, літаки та мобільні морські агрегати і пристрої, спеціально призначені для установки на борту для його руху;

15) обладнання, що працює під тиском, яке складається з еластичної оболонки, зокрема пневматичні шини, повітряні подушки, м’ячі, які використовуються для гри, надувні човни та інше схоже обладнання, що працює під тиском;

16) випускні і впускні глушники;

17) пляшки і банки насичених вуглекислотою напоїв для кінцевого споживання;

18) посудини для перевезення і збуту напоїв, у яких добуток PS на V становить менше 500 бар на літр і максимальний допустимий тиск не перевищує 7 бар;

19) рухоме обладнання, що працює під тиском, яке використовується виключно для перевезення небезпечних вантажів між Україною та третіми країнами автомобільними, залізничними або внутрішніми водними шляхами відповідно до вимог Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 17 листопада 2009 р. № 1727-VI, Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 2 березня 2000 р. № 1511-III, додатка С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 5 червня 2003 р. № 943-IV, якщо інше не передбачено у додатках до зазначених Угод;

20) радіатори та труби у водяних обігрівальних системах;

21) посудини для рідин з тиском газу не більше 0,5 бара.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) агрегат - об’єднана виробником інтегрована та функціональна конструкція, що складається з кілька одиниць обладнання, що працює під тиском;

2) введення в експлуатацію - використання обладнання, що працює під тиском, або агрегата за їх призначенням споживачем (користувачем) в Україні вперше;

3) введення в обіг - надання обладнання, що працює під тиском, або агрегатів на ринку України вперше;

4) вилучення з обігу - захід щодо запобігання наданню на ринку обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, що перебувають в ланцюгу постачання такого обладнання;

5) виробник - фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє обладнання, що працює під тиском, або агрегат або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує їх під своїм найменуванням або торговельною маркою;

6) запобіжні пристрої - пристрої, призначені для захисту обладнання, що працює під тиском, у разі перевищення припустимих параметрів, у тому числі пристрої для безпосереднього обмеження тиску, зокрема запобіжні клапани, розривні мембрани, гнучкі стрижні, керовані системи аварійного скидання тиску та обмежувальні пристрої, які своєю дією приводять у дію коригувальні пристрої або спричиняють відключення або відсікання, такі як перемикачі тиску, температури чи рівня робочого середовища, а також засоби вимірювальної техніки та регулювальні пристрої;

7) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що обладнання, що працює під тиском, або агрегат відповідають вимогам, які застосовуються до них і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

8) імпортер - фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України обладнання, що працює під тиском, або агрегати походженням з іншої країни;

9) максимальний робочий тиск (PS) - максимальний надлишковий тиск, на який розраховане виробником обладнання або визначений виробником для певного місця обладнання, це може бути з’єднання запобіжних та/або обмежувальних пристроїв, найвища точка обладнання або інше визначене виробником місце;

10) мінімальна/максимальна допустима температура (ТS) - визначена виробником мінімальна/максимальна температура, на яку розраховано обладнання, що працює під тиском;

11) надання на ринку - платне або безоплатне постачання обладнання, що працює під тиском, або агрегатів для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

12) нерознімні з’єднання - з’єднання, які можуть бути роз’єднані лише методами, що включають руйнування;

13) номінальний діаметр (DN) - цифрове позначення розміру, яке застосовується для всіх елементів, що входять до системи трубопроводу, крім частин, які позначаютя за зовнішнім діаметром або параметром нарізки;

14) округлене значення, яке використовується як референтний параметр і відповідає розмірам виробництва;

15) об’єм (V) - внутрішня місткість камери, у тому числі місткість патрубків до першого вхідного з’єднання, без урахування місткості вбудованих внутрішніх деталей;

16) обладнання, що працює під тиском, - посудини, трубопроводи, запобіжні пристрої та пристрої, що працюють під тиском, у тому числі там, де це застосовано, елементи, прикріплені до деталей під тиском, такі як фланці, форсунки, муфти, опори, петлі для підіймання;

17) орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадить діяльність з оцінки відповідності, у тому числі випробування, сертифікацію та інспектування;

18) оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, процесу, послуги, системи, особи чи органу, виконані.

Оцінка відповідності органу проводиться шляхом акредитації органів з оцінки відповідності;

19) посудина - герметична ємкість, сконструйована і виготовлена для розміщення робочого середовища під тиском, у тому числі додаткові пристрої до неї, до точки з’єднання з іншим обладнанням; одна посудина може включати кілька камер;

20) прилади, що працюють під тиском, - пристрої з експлуатаційною функцією, що мають корпус, на який діє тиск;

21) робоче середовище - газ, рідина або пара у чистому вигляді або у вигляді їх суміші.

Робоче середовище може містити суспензію твердих речовин;

22) розповсюджувач - інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, яка надає таке обладнання на ринку України;

23) схвалення на використання матеріалів - технічний документ, у якому визначені характеристики матеріалу, призначеного для багаторазового використання під час виготовлення обладнання, що працює під тиском, що не регулюються національними стандартами;

24) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно відповідати обладнання, що працює під тиском, або агрегати, процес або послуга;

25) тиск - тиск відносно атмосферного тиску, зокрема надлишковий тиск. При цьому тиск, нижчий за атмосферний, оцінюється як негативна величина;

26) трубопроводи - складові частини трубопроводів, призначених для транспортування робочого середовища, коли вони являють собою об’єднану систему, що працює під тиском.

Трубопроводами вважаються, зокрема, труби, системи труб, трубопровідна арматура, фітинги, компенсатори, шланги або інші частини, що працюють під тиском; трубчасті теплообмінники для охолодження або нагрівання повітря;

27) уповноважений представник - фізична чи юридична особа - резидент України, що одержав від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у дорученні завдань.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”.

Надання на ринку та введення в експлуатацію

4. Обладнання, що працює під тиском, та агрегати можуть бути розміщені на ринку і введені в експлуатацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, належного монтажу, технічного обслуговування та використання за призначенням.

5. Вимоги нормативно-правових актів та нормативних документів щодо забезпечення захисту працівників під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, та агрегатів не можуть передбачати модифікацію такого обладнання у спосіб, не передбачений цим Технічним регламентом.

6. Демонстрація обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що таке обладнання та агрегати не можуть бути введені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація обладнання, що працює під тиском, або агрегатів може проводитися лише за умови здійснення належних заходів безпеки.

Технічні вимоги

7. Обладнанням, що працює під тиском та яке повинно задовольняти суттєвим вимогам щодо безпечності, викладеним у додатку 1, є:

1) посудини, крім тих, що зазначені у підпункті 2 пункту 7 цього Технічного регламенту, для:

газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара, у межах таких граничних значень:

- для робочого середовища групи 1, якщо об’єм перевищує 1 літр і добуток PS на V перевищує 25 бар на 1 літр або тиск PS перевищує 200 бар (діаграма 1 додатка 2);

- для робочого середовища групи 2, якщо об’єм перевищує 1 літр і добуток PS на V перевищує 50 бар на 1 літр або тиск PS перевищує 1 тис. бар, а також всіх переносних вогнегасників та балонів для дихальних апаратів (діаграма 2 додатка 2);

робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більше 0,5 бара вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень:

- для робочих середовищ групи 1, якщо об’єм перевищує 1 літр і добуток PS на V перевищує 200 бар на 1 літр або тиск PS перевищує 500 бар (діаграма 2 додатка 2);

- для робочого середовища групи 2, якщо тиск PS перевищує 10 бар і добуток PS на V перевищує 10 тис. бар на 1 літр або тиск PS перевищує 1 тис. бар (діаграма 4 додатка 2);

2) обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° C, яке підігрівається полум’ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави (діаграма 5 додатка 2);

3) трубопроводи для:

газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара у межах таких граничних значень:

- для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25 (діаграма 6 додатка 2);

- для робочого середовища групи 2, якщо DN перевищує 32 і добуток PS на DN перевищує 1 тис. бар (діаграма 7 додатка 2);

робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більш як 0,5 бара атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень:

- для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25 і добуток PS на DN перевищує 2 тис. бар (діаграма 8 додатка 2);

- для робочого середовища групи 2, якщо тиск PS перевищує 10 бар, DN перевищує 200 і добуток PS на DN перевищує 5 тис. бар (діаграма 9 додатка 2);

4) запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для обладнання, що регулюються підпунктами 1-3 пункту 7 цього Технічного регламенту, зокрема агрегати.

8. Агрегатами, які включають не менш як одну одиницю обладнання, що працює під тиском, зазначеного у пункті 7 цього Технічного регламенту, та які повинні задовольняти суттєвим вимогам щодо безпечності, визначеним у додатку 1, є:

1) агрегати, призначені для вироблення пари або перегрітої води за температури понад 110° C, які містять не менш як одну одиницю обладнання, що працює під тиском, та підігрівається полум’ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву;

2) агрегати, крім тих, що зазначені в підпункті 1 пункту 8 цього Технічного регламенту, якщо виробник має намір надавати їх на ринку та вводити в обіг як агрегати.

Як відступ від підпункту 1, агрегати, призначені для отримання теплої води за температури не вище 110° С, які завантажуються вручну твердим паливом і добуток PS на V яких перевищує 50 бар на 1 літр, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо безпечності, зазначеним у пунктах 22-25, 38-40, абзацах п’ятому та восьмому пункту 46 додатка 1.

9. Обладнання, що працює під тиском, та агрегати з робочими параметрами рівними або нижче меж, наведених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, повинні бути спроектовані та виготовлені відповідно до вимог щодо належної інженерної практики, які застосовуються в Україні. Обладнання, що працює під тиском, та агрегати повинні супроводжуватися відповідними інструкціями із застосування.

Таке обладнання та агрегати не можуть мати знака відповідності технічним регламентам, зазначеного у пункті 60 цього Технічного регламенту, без порушення іншого застосовного законодавства, що передбачає його нанесення.

Вільний обіг

10. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися або перешкоджатися наданню на ринку чи введенню в обіг на умовах, визначених виробником, обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, які відповідають цьому Технічному регламенту, посилаючися на небезпеку, пов’язану з тиском.

На території України не повинно заборонятися, обмежуватися або перешкоджатися наданню на ринку чи введенню в обіг, посилаючися на небезпеку, пов’язану з тиском, обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, які відповідають пункту 9 цього Технічного регламенту.

11. З метою належної безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском, та агрегатів інформація, зазначена у пунктах 37-40 додатка 1, повинна подаватися відповідно до закону про порядок застосування мов.

Обов’язки суб’єктів господарювання

Обов’язки виробників

12. У разі введення в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, або їх використання для власних цілей виробники повинні гарантувати, що таке обладнання розроблено і виготовлено відповідно до суттєвих вимог щодо безпечності, викладених у додатку 1.

Під час введення в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пункті 9 цього Технічного регламенту, або їх використання для власних цілей виробники повинні гарантувати, що таке обладнання розроблено і виготовлено відповідно до вимог щодо належної інженерної практики, які застосовуються в Україні.

13. Для обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, виробники складають технічну документацію, зазначену в додатку 3, та проводять або забезпечують проведення належної процедури оцінки відповідності, зазначеної у пунктах 42-49 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, відповідним вимогам підтверджена відповідно до процедури, зазначеної в абзаці першому цього пункту, виробники складають декларацію про відповідність і наносять знак відповідності технічним регламентам.

14. Виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення в обіг або надання на ринку обладнання, що працює під тиском, та агрегатів.

15. Виробники повинні забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи робочих параметрах обладнання, що працює під тиском, або агрегатів і зміни в національних стандартах, визначених у пункті 38 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність обладнання, що працює під тиском, або агрегатів.

У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить обладнання, що працює під тиском, або агрегати, виробники з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити випробування зразків обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, наданих на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати обладнання, що працює під тиском, або агрегати, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, випадки відкликання обладнання, що працює під тиском, або агрегатів і в разі потреби вести облік таких звернень і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів про поточні результати такого моніторингу.

16. Виробники повинні забезпечити зазначення на обладнанні, що працює під тиском, або агрегатах типу, партії, серійного номера або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати, або у разі, коли розмір чи інші особливості обладнання або агрегата не дають змоги це зробити, така інформація зазначається на упаковці або в документі, що супроводжує обладнання.

17. Виробники повинні зазначати на обладнанні, що працює під тиском, або агрегатах їх найменування, комерційне найменування або зареєстровану торговельну марку і поштову адресу, за якою з ними можна зв’язатися, або у разі, коли це неможливо, така інформація зазначається на упаковці або в документі, що супроводжує обладнання або агрегат. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до виробника. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

Виробники забезпечують супроводження зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, або агрегатів інструкціями та інформацією щодо безпеки згідно з пунктами 37-40 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

Виробники забезпечують супроводження зазначених у пункті 9 цього Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, або агрегатів інструкціями та інформацією щодо безпеки згідно з пунктом 9 цього Технічного регламенту, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції та інформація повинні бути викладені чітко, зрозуміло та доступно.

18. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що обладнання, яке працює під тиском, або агрегати, які вони ввели в обіг, не відповідають цьому Технічному регламенту, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення у відповідність зазначеного обладнання або агрегатів, їх вилучення або відкликання. Якщо обладнання, що працює під тиском, або агрегати становлять ризик, виробники повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду, зокрема подати йому відомості про невідповідності та вжиті коригувальні заходи.

19. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники повинні надати йому всю інформацію та документацію, необхідні для доведення відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегатів вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою. Зазначені інформація та документація можуть бути надані в паперовій чи електронній формі. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегати.

Обов’язки уповноважених представників

20. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, визначені у пункті 12 цього Технічного регламенту, та обов’язки щодо складення технічної документації, визначені у пункті 13 цього Технічного регламенту, не повинні включатися до доручення, одержаного уповноваженим представником.

21. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати обов’язки, зокрема щодо:

зберігання декларації відповідності та технічної документації для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегата;

надання на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду всієї інформації та документації, необхідної для доведення відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегата;

забезпечення на вимогу органу державного ринкового нагляду співпраці з ним стосовно заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить, на який поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов’язки імпортерів

22. Імпортери вводять в обіг на ринку лише обладнання, що працює під тиском, або агрегати, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

23. Перед введенням в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, імпортери повинні пересвідчитися, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності згідно з пунтами 42-49 цього Технічного регламенту, а також склав технічну документацію, на обладнання, що працює під тиском, або агрегати нанесено знак відповідності технічним регламентам і це обладнання супроводжується декларацією про відповідність і необхідними документами згідно з пунктами 37-40 додатка 1, а виробник виконав вимоги, визначені у пунктах 16 і 17 цього Технічного регламенту.

Перед введенням в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пункті 9 цього Технічного регламенту, імпортери повинні пересвідчитися, що виробник склав технічну документацію, обладнання, що працює під тиском, або агрегати супроводжуються належними інструкціями для використання, а також виробник дотримався вимог, визначених у пунктах 16 і 17 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає чи має підставу вважати, що обладнання, що працює під тиском, або агрегати не відповідають суттєвим вимогам щодо безпечності, викладеним у додатку 1, він не повинен вводити їх в обіг до приведення у відповідність. Якщо обладнання, що працює під тиском, або агрегат становлять ризик, імпортер повинен повідомити про це виробнику та органам державного ринкового нагляду.

24. Імпортери повинні зазначити на обладнанні, що працює під тиском, або агрегаті своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку та контактну поштову адресу, за якою з ними можна зв’язатися, а в разі потреби також на упаковці чи в документі, що супроводжує обладнання або агрегат. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

25. Імпортери повинні забезпечити супроводження обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, інструкціями та інформацією щодо безпеки згідно з пунктами 37-40 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов.

Імпортери повинні забезпечити супроводження обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пункті 9 цього Технічного регламенту, інструкціями та інформацією щодо безпеки, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов.

26. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, під час перебування під їх відповідальністю не ставили під загрозу їх відповідність вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1.

27. У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить обладнання, що працює під тиском, або агрегати, імпортери з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити випробування зразків обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, що надані на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати обладнання, що працює під тиском, або агрегати, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання обладнання, що працює під тиском, або агрегатів і в разі потреби вести облік таких звернень і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів про поточні результати такого моніторингу.

28. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що обладнання, що працює під тиском, або агрегати, які вони ввели в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо обладнання, що працює під тиском, або агрегати становлять ризик, імпортери повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

29. Імпортери повинні протягом 10 років після введення в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегата зберігати копію декларації про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечувати можливість надання цим органам доступу до технічної документації.

30. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідні для доведення відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегата вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери повинні співпрацювати з ним стосовно заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегати.

Обов’язки розповсюджувачів

31. Під час надання на ринку обладнання, що працює під тиском, або агрегатів розповсюджувачі повинні діяти відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

32. Перед наданням на ринку зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, або агрегатів розповсюджувачі перевіряють наявність на обладнанні або агрегаті знака відповідності технічним регламентам, декларації про відповідність і документів та інструкцій, зазначених у пунктах 37-40 додатка 1, що складені відповідно до закону про порядок застосування мов, та виконання виробником і імпортером вимог, визначених у пунктах 16, 17 і 24 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає чи має підстави вважати, що обладнання, що працює під тиском, або агрегати не відповідають суттєвим вимогам щодо безпечності, визначеним у додатку 1, він не повинен надавати їх на ринку до приведення у відповідність. Якщо обладнання, що працює під тиском, або агрегати становлять ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробнику або імпортеру та відповідному органу державного ринкового нагляду.

Перед наданням на ринку обладнання, що працює під тиском, або агрегата, зазначених у пункті 9 цього Технічного регламенту, розповсюджувачі перевіряють, чи обладнання або агрегат супроводжуються відповідними інструкціями з використання, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов, а також дотримання виробником та імпортером вимог, визначених у пунктах 16, 17 і 24 цього Технічного регламенту.

33. Розповсюджувачі повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, під час перебування під їх відповідальністю не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1.

34. Розповсюджувачі, які вважають або мають підставу вважати, що обладнання, що працює під тиском, або агрегати, які вони надали на ринку, не відповідають цьому Технічному регламенту, забезпечують вжиття коригувальних заходів, необхідних для приведення у відповідність зазначених обладнання або агрегатів чи їх вилучення або відкликання. Якщо зазначені обладнання або агрегат становлять ризик, розповсюджувачі повинні негайно повідомити відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого обладнання вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

35. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідні для доведення відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегатів вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з ним стосовно заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку обладнання, що працює під тиском, або агрегати.

Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

36. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою або модифікує введені в обіг обладнання, що працює під тиском, або агрегати у такий спосіб, що це може вплинути на їх відповідність вимогам Технічного регламенту, він вважається виробником та повинен виконувати обов’язки виробника, визначені у пунктах 12-19 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

37. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам державного ринкового нагляду на їх запит інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

суб’єкта господарювання, який поставив їм обладнання, що працює під тиском, або агрегати;

суб’єкта господарювання, якому вони поставили обладнання, що працює під тиском, або агрегати.

Суб’єкти господарювання надають інформацію, визначену у цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм поставлено обладнання, що працює під тиском, або агрегати, або після того, як вони поставили обладнання, що працює під тиском, або агрегати.

Відповідність та класифікація обладнання, що працює під тиском, та агрегатів

Презумпція відповідності

38. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегата, що зазначені у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, суттєвим вимогам щодо безпечності, зазначеним у додатку 1 (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

39. Матеріали, використані для виробництва обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, які відповідають схваленням на використання матеріалів згідно з пунктом 53 цього Технічного регламенту, вважають такими, що відповідають застосовним суттєвим вимогам щодо безпечності, визначеним у додатку 1.

Класифікація обладнання, що працює під тиском

40. Обладнання, що працює під тиском, зазначене в пункті 7 цього Технічного регламенту, класифікується за категоріями згідно з додатком 2 відповідно до висхідного рівня загрози. Для цілей такої класифікації робочі середовища поділяються на такі групи:

1) група 1, що складається з речовин та сумішей, які класифікуються як небезпечні згідно з класами фізичної загрози або загрози здоров’ю, визначеними в пунктах 7 і 8 статті 2 Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, внесення змін і доповнень до Директив 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1907/2006, а саме:

вибухові речовини нестабільного характеру або вибухові речовини, підкласи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 і 1.5;

займисті гази, категорії 1 і 2;

окислювальні гази, категорія 1;

займисті рідини, категорії 1 і 2;

займисті рідини, категорія 3, якщо максимально дозволена температура вища, ніж точка загоряння;

займисті тверді речовини, категорії 1 і 2;

самореактивні речовини та суміші, типи A - F;

пірофорні рідини, категорія 1;

пірофорні тверді речовини, категорія 1;

речовини та суміші, які в контакті з водою виділяють займисті гази, категорії 1-3;

окислювальні рідини, категорії 1-3;

окислювальні тверді речовини, категорії 1-3;

органічні пероксиди, типи A - F;

гостра пероральна токсичність, категорії 1 і 2;

гостра дермальна токсичність, категорії 1 і 2;

гостра інгаляційна токсичність, категорії 1-3;

специфічна органотоксичність - однократний вплив, категорія 1.

Група 1 включає також речовини та суміші, які містяться в обладнанні, що працює під тиском, з максимально дозволеною температурою TS, яка перевищує точку загоряння робочого середовища;

2) група 2, що складається з речовин та сумішей, не зазначених у підпункті 1 цього пункту.

41. Якщо посудина складається з кількох камер, вона класифікується за найвищою категорією, що застосовується до окремих камер. Якщо камера містить кілька робочих середовищ, класифікація базується на робочому середовищі, що вимагає найвищої категорії.

Процедури оцінки відповідності

42. Процедури оцінки відповідності, які необхідно застосовувати до обладнання, що працює під тиском, визначаються за категорією, за якою класифікується обладнання відповідно до пунктів 40 і 41 цього Технічного регламенту.

43. Процедурами оцінки відповідності, які необхідно застосовувати для різних категорій, є:

1) категорія I - модуль A;

2) категорія II:

модуль A2;

модуль D1;

модуль E1;

3) категорія III:

модулі В (тип проекту) і D;

модулі В (тип проекту) і F;

модулі В (тип виробництва) і Е;

модулі В (тип виробництва) і С2;

модуль Н;

4) категорія IV:

модулі В (тип виробництва) і D;

модулі В (тип виробництва) і F;

модуль G;

модуль H1.

Процедури оцінки відповідності визначені в додатку 3.

44. Обладнання, що працює під тиском, повинне пройти одну з процедур оцінки відповідності за вибором виробника, який, зокрема, може обрати застосування однієї з процедур викладених для категорії, за якою його класифіковано. Виробник може обрати одну з процедур, що застосовується для вищої категорії (у разі наявності).

45. У рамках процедур забезпечення якості для обладнання, що працює під тиском, категорій III і IV, зазначених в абзацах першому - шостому підпунктів 1 і 2 пункту 7 цього Технічного регламенту, здійснюючи позапланові відвідування, призначений орган бере зразок обладнання з виробничих чи складських приміщень для проведення остаточної оцінки відповідно до пунктів 33-36 додатка 1. З цією метою виробник інформує призначений орган про запланований графік виробництва. Призначений орган здійснює не менш як два відвідування протягом першого року виробництва. Частота наступних відвідувань визначається призначеним органом на основі критеріїв, визначених у пункті 50 (модуль D), пункті 84 (модуль E), пункті 133 (модуль Н) та пункті 156 (модуль Н1) додатка 3.

46. У разі одиничного виробництва посудин та обладнання, що працює під тиском, категорії III, зазначеної у підпункті 2 пункту 7 цього Технічного регламенту, згідно з модулем Н призначений орган проводить або забезпечує проведення остаточної оцінки відповідно до пунктів 33-36 додатка 1 для кожної одиниці. З цією метою виробник повідомляє запланований графік виробництва призначеному органу.

47. Агрегати, зазначені у пункті 8 цього Технічного регламенту, підлягають глобальній процедурі оцінки відповідності, що включає:

1) оцінку кожного елемента обладнання, що працює під тиском, з яких складається агрегат, зазначене у пункті 7 цього Технічного регламенту, яке раніше не підлягало процедурі оцінки відповідності та нанесенню окремого знака відповідності технічним регламентам (процедуру оцінки визначають за категорією кожної одиниці обладнання);

2) оцінку з’єднання різних складових частин агрегата відповідно до пунктів 15, 20 і 21 додатка 1, яку визначають за найвищою категорією, що застосовується до відповідного обладнання, крім запобіжних пристроїв;

3) оцінку захисту агрегата від перевищення дозволених експлуатаційних обмежень відповідно до пунктів 22 і 36 додатка 1, яку проводять з огляду на найвищу категорію, що застосовується до одиниць обладнання, для яких необхідний захист.

48. Як відступ від пунктів 42-47 цього Технічного регламенту, у разі, коли таке виправдано, компетентні органи можуть дозволяти надання на ринку та введення в експлуатацію на території України окремих одиниць обладнання, що працює під тиском, та агрегатів, зазначених у пункті 3 цього Технічного регламенту, до яких не застосовувалися процедури, зазначені у пунктах 42-47 цього Технічного регламенту, та використання яких здійснюється з метою експерименту.

49. Записи та кореспонденція щодо процедур оцінки відповідності здійснюються мовою, прийнятною для сторін.

Схвалення на використання матеріалів

50. Схвалення на використання матеріалів видає один з призначених органів, спеціально призначених для такого завдання, на запит одного або більше виробників матеріалів або обладнання. Призначений орган визначає та проводить або організовує проведення належних перевірок та випробувань для засвідчення відповідності типу матеріалу відповідним вимогам цього Технічного регламенту. У разі застосування матеріалів, які визнані безпечними для використання до прийняття цього Технічного регламенту, призначений орган повинен врахувати існуючі дані під час засвідчення такої відповідності.

51. До надання схвалення на використання матеріалів призначений орган повідомляє центральному органу виконавчої влади, що відповідає за впровадження цього Технічного регламенту, надсилаючи йому відповідну інформацію. Протягом трьох місяців заінтересовані сторони можуть надавати зауваження з обґрунтуванням. Призначений орган може надавати схвалення на використання матеріалів з урахуванням поданих зауважень.

52. Копію схвалення на використання матеріалів надсилають до центрального органу виконавчої влади, що відповідає за впровадження цього Технічного регламенту, та призначених органів.

53. Якщо схвалення на використання матеріалів задовольняє вимоги, які він охоплює та визначені в додатку 1, центральний орган виконавчої влади, що відповідає за впровадження цього Технічного регламенту, публікує посилання на зазначене схвалення та актуалізує перелік таких схвалень на своєму офіційному веб-сайті.

54. Призначений орган, який надав схвалення на використання матеріалів, вилучає таке схвалення у разі, коли йому стає відомо, що воно було надано з порушеннями або тип матеріалів підпадає під національний стандарт, що є ідентичним відповідному гармонізованому європейському стандарту. Він негайно повідомляє центральному органу виконавчої влади, що відповідає за впровадження цього Технічного регламенту, та призначеним органам про вилучення схвалення.вгору