Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.201127
Документ 27-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 січня 2011 р. N 27
Київ
Про внесення змін до Правил
паркування транспортних засобів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил паркування транспортних засобів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2009 р. N 1342 ( 1342-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 96, ст. 3314), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 27
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил паркування
транспортних засобів
( 1342-2009-п )

1. Абзац п'ятий пункту 4 виключити.
2. Абзац перший пункту 18 після слів "у тому числі розміщення
місць для" доповнити словом "безоплатного".
3. В абзаці третьому пункту 21 слова "розмір збору за
паркування та" виключити.
4. Абзац сьомий пункту 24 виключити.
5. Пункт 30 викласти у такій редакції:
"30. Під час паркування на майданчику для платного паркування
користувач сплачує вартість послуг з утримання майданчиків для
платного паркування згідно з тарифом, установленим виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад у порядку і межах,
визначених законодавством, з урахуванням переліку основних
послуг.".
6. У першому реченні абзацу сьомого пункту 31 та першому
реченні пункту 32 слова ", а також" замінити словом "та".
7. У тексті Правил ( 1342-2009-п ) слова "збір за паркування
та" в усіх відмінках виключити, а слова "загального призначення,
якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціального
призначення, що їх перевозять" замінити словами ", зазначених у
частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).вгору